Mae cyfraith cyflogaeth a chyfraith llafur — Cyswllt ar gyfer cyngor — NJORD Cwmni cyfreithiolRydym yn cynghori cleientiaid yn yr holl ddiwydiannau ac yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat

Gael yma ddau awgrymiadau ar sut i osgoi di-amcan terfynu

Gall fod yn ddrud ar gyfer y cyflogwr i ddiswyddo gweithiwr anabl. Felly, mae ein hargymhelliad bod chi fel y cyflogwr bob amser yn gwneud asesiad unigol y bobl gweithiwr, cyn symud ymlaen at posibl diswyddo.

Oeddech chi’n gwybod bod yr hawl i wyliau yn cael ei reoleiddio gan y gwyliau ddeddf

Felly, mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn glir, cytundeb ysgrifenedig ar y gwyliau arbennig gyda eich gweithwyr