Mae dyn ifanc fu farw ar ôl chwistrellu olew i mewn i’r cyhyrau — prif meddyg yn rhybuddio o duedd peryglus — TELEDUHapus bachgen sydd eisiau i mi y gorau ac yn ei fab. Ond a oedd hefyd yn llawer o bethau, a oedd yn galed ar ei gyfer. Yn fuan cyn y nadolig, roedd y diwedd y brorens bywyd byr. Mae ei galon i golli curiad yn hyn y mae meddygon yn galw kredsløbschok, ac ar y bore y. mis rhagfyr y llynedd ei fod yn mynd yn y stondin. Pum mlynedd yn flaenorol chwistrellu fod yn dim ond prin tair litr o olew paraffin, yn ei wedyn yn -mlwydd-oed corff. Nid oedd fel llwybr byr i gael cyhyrau fel bodybuilder, ond roedd hefyd yn ddechrau årelangt cynyddol salwch. Roedd Ebbe Eldrup, a oedd yn brif feddyg ar Herlev Ysbyty, pwy sy’n ei drin yn y dyn ifanc i yr olaf. Mae’n y tro cyntaf bod y prif meddyg yn gweld paraffinrelateret marwolaeth, ond y dyn ifanc yn y stori yn bell o fod yn unigryw. Hawl bellach yn hanner cant-un o gleifion yn cael triniaeth ar Herlev Ysbyty ar gyfer paraffinrelaterede clefydau. Cyffredin ar gyfer mawr gweld yr holl ei fod yn y pump i wyth mlynedd yn ôl wedi bod yn ergyd symiau sylweddol o olew paraffin i mewn i’r corff. Unwaith y mae’n cael y tu mewn, nid ydynt yn dod allan. Yr unig driniaeth, felly, i geisio sbâr y corff organau cymaint ag y bo modd. Rhaid i un yn dweud bod nid oes amheuaeth fod y bobl ifanc fyddai byth wedi gwneud hynny os ydynt wedi adnabod y canlyniadau yn ôl yna, maent yn gwneud hynny, esbonio Ebbe Eldrup. Victoria Mika yn cofio ei frawd fel ‘mae bachgen yn hapus ac yn dad da’. Y math, a oedd ar unrhyw adeg yn dweud: ‘Mae’n gonna mynd’. Ac efe a hefyd yn gwneud hynny sawl gwaith drwy ei gwrs. Victoria Mika yn ogystal, lle mae’r cyhyrau mawr oedd ganddo a oedd yn nid yw am funud yn amau, bod ‘nid oedd dim ond hyfforddiant’. Ond mae hi yn gwybod dim o gefn y fedal. Mae’r sgîl-effeithiau yn cadw y dyn ifanc yn llwyr ar gyfer eu hunain. Dim ond pan fydd y poen yn mis hydref, tyfodd yn rhy fawr, efe a geisiodd y meddyg.

Hanner cant-un o gleifion, Ebbe Eldrup trin yn Herlev Ysbyty, yn dweud y sef, yn gyson stori nad ydynt wedi cymryd ei ben ei hun. Yr wyf yn ofni ein bod wedi gweld dim ond y blaen y mynydd iâ, yn esbonio Ebbe Eldrup, sydd ill dau yn rhybuddio yn gryf yn erbyn y defnydd o olew paraffin, ac ar yr un pryd galw ar bobl sydd wedi cymryd y peth, i ofyn am gyngor meddygol: — rwy’n credu bod pobl yn teimlo embaras iddo. Maent yn ofni i fod yn sâl, ac felly yn glynu y pen yn y tywod. Victoria Mika y cyntaf i ddarganfod ei frawd salwch, pan fydd un diwrnod cafodd ei ganslo apwyntiad oherwydd ei fod wedi i gymryd rhan mewn yn ceisio ‘I.’. Ond y rhestr o ddrygau yn y dyn ifanc corff yn llawer mwy nag ef a fynegwyd, ac yn parhau i dyfu. Roedd yn dioddef o cerrig yn yr arennau, clotiau gwaed yn yr ysgyfaint ac yn ddrwg afu, ond roedd y cyntaf i’r olaf, i Victoria Mika yn deall pa mor anghywir oedd. Heddiw, mae hi’n gobeithio i brorens stori y gall helpu eraill i ofyn am help. Chwilio meddyg, neu ddod allan gydag ef, fel y gallwch gael rhywfaint o help.

Ac nid ydych yn ei ben ei hun am y peth

Mae yn amlwg i fwy o bobl, sydd hefyd wedi rhoi cynnig arno, meddai.

Byddai’n sâl am weddill ei oes yma

Nid oedd yn deilwng i fod y tu mewn a’r tu allan i’r ysbyty, fel aml ag yr oedd, felly, yn awr mae’n rhaid i heddwch