Mae’r gosb yn NenmarcDarllenwch yr erthygl ‘i Gael y dioddefwr hefyd yn cael cyfle i.’, ac yn cymryd y sefyllfa o ran sut y daneg system gyfreithiol, rhaid trin dioddefwyr a chyflawnwyr.

Y llysoedd sy’n penderfynu a yw cyfreithiau wedi cael eu torri, a pha gosb y dylai’r troseddwr ei chael. Yn Nenmarc ydych yn gallu yn unig fod yn euog o drosedd, os ydych wedi cael eu dedfrydu gan farnwr.

Hyd nes y yna, un yw — yn ffurfiol yn siarad — yn ddiniwed

Unrhyw atgynhyrchu, gan gynnwys argraffu neu gopïo o’r cyfan, neu rannau o’r læringsportalen, yn unig a ganiateir, os yw’r sefydliad wedi gwneud cytundeb gyda’r Copydan Testun Nod, ac mae’n rhaid i cael ei wneud o fewn y cytundeb hwn, y cyfyngiadau