NewidGallwch chwilio am newid enw gyda NemID. Bydd y cais yn cael ei harchwilio yn y plwyf lle rydych chi’n byw. Os ydych yn cael eu geni yn y Jutland, y gwaith o brosesu yn eich fictoraidd fødekommune. Dod o hyd i manylion cyswllt ar gyfer y de jutland awdurdodau lleol neu gofrestriadau yn ne Jutland. Os ydych yn cael eu geni yn yr Ynys las, Faroe ynysoedd neu dramor, neu os yw eich geni cael ei gofrestru yn cael ei gydnabod yn y gymuned, mae’n rhaid i chi roi genedigaeth a navneattest neu enedigaeth — a thystysgrif bedydd. Y ddogfen yn cael ei hysgrifennu mewn iaith arall na’r norwy, ffindir, swedeg, islandeg, saesneg neu almaeneg, argymhellir hefyd y dylech atodi cyfieithiad. O bosibl mae’n rhaid i chi hefyd amgáu tystysgrif neu gyfwerth, sy’n adlewyrchu eich enw presennol, os nad yw’n cael ei adlewyrchu yn y dystysgrif geni. Yr arholwr yn gwneud yn ofynnol bod y dogfennau gwreiddiol a gyflwynwyd. Gallwch wneud cais am newid enw ar eich diwrnod priodas gyda NemID, felly yr enw newydd yn mynd i fod ar eich tystysgrif priodas. Os ydych yn chwilio am newid enw ar eich diwrnod priodas, ni fyddwch fel arfer yn cael yr atebion ar eich cais cyn y briodas. Yr enw ar y newid fydd yn digwydd ar y diwrnod priodas, oni bai eich bod o fewn y seremoni briodas wedi cael ei wrthod ar eich cais. Cais yn cael eu trin yn y plwyf, lle rydych yn yn byw. Os ydych yn cael eu geni yn y Jutland, y gwaith o brosesu yn eich fictoraidd fødekommune. Dod o hyd i fanylion cyswllt y de jutland awdurdodau lleol neu gofrestriadau yn ne Jutland. Os ydych yn cael eu geni yn yr Ynys las, Faroe ynysoedd neu dramor, neu os yw eich geni cael ei gofrestru yn cael ei gydnabod yn y gymuned, mae’n rhaid i chi roi genedigaeth a navneattest neu enedigaeth — a thystysgrif bedydd. Y ddogfen yn cael ei hysgrifennu mewn iaith arall na’r norwy, ffindir, swedeg, islandeg, saesneg neu almaeneg, argymhellir hefyd y dylech atodi cyfieithiad. O bosibl mae’n rhaid i chi hefyd amgáu tystysgrif neu gyfwerth, sy’n adlewyrchu eich enw presennol, os nad yw’n cael ei adlewyrchu yn y dystysgrif geni. Yr arholwr yn gwneud yn ofynnol bod y dogfennau gwreiddiol a gyflwynwyd. Os nad ydych yn medru cael NemID, neu os bydd yr un sy’n mae’n rhaid i gymeradwyo’r cais, ni all gael NemID, gallwch llenwi allan y cais — i argraffu. Gwneud cais y newid enw yn gysylltiedig â’r seremoni briodas, rhaid i chi defnyddiwch y ffurflen ‘newid Enw ar y diwrnod y briodas — i argraffu’. Ffurflen gais a unrhyw derbynneb rhaid anfon bob. llythyr at y plwyf lle rydych chi’n byw. Os ydych yn cael eu geni yn ne Jutland, i cais a derbyn derbynneb yn cael ei hanfon i fødekommunen yn ne Jutland. Dod o hyd i fanylion cyswllt y de jutland awdurdodau lleol neu gofrestriadau yn ne Jutland. NODYN: nid Oes angen i chi dalu ffi ar gyfer newid enw drwy Fancio ar-lein yn y Cartref bancio. Tystiolaeth eich bod wedi talu’r ffi ar gyfer y newid enw, yn cael y dderbynneb a gawsoch yn swyddfa’r post neu yn y banc, a rhaid i hyn fod ynghlwm wrth y cais am newid enw. Mae skalbetales ffi mewn cysylltiad â newid enw. Mae’r ffi yn cwmpasu selvebehandlingen y cais. Y ffi yn cael ei ad-dalu, os gall y cais yn cael eu bodloni. Rhaid i’r ffi gael ei dalu medDankort, pan fyddwch yn cyflwyno cais ar y Dinesydd.

Gallwch ikkebetale gyda eich cerdyn credyd, rhaid i chi dalu’r ffi fel giro ffurflen talu viaen netbanksoverførsel cyn i chi gyflwyno eich cais. Cyn i chi dalu, fe ddylech chi wneud cytundeb gyda’r awdurdod sy’n derbyn eich cais. Mae’n erenten eich bopælssogn neu jutland fwrdeistref lle rydych yn cael eu geni. Dindokumentation yr ydych wedi adneuwyd y ffi, yn derbyn yr ydych yn harfået eich banc. Y dogfennau hyn mae’n rhaid i chi atodi eich cais am newid enw. Pan fyddwch yn efterendt taliad gwneud cais am newid enw, rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r canlynol: Yno y bydd yn talu dim ond un ffi, os bydd y newid yn berthnasol i barau priod, partneriaid di-briod, plant o dan ddeunaw oed, brawd neu chwaer, neu blant maeth o dan ddeunaw mlynedd. Dyna beth y plwyf, sydd yn gysylltiedig at eich cartref, yna yn y cais trafodwr ar gyfer eich newid enw. Os ydych yn cael eu geni yn ne Jutland, ei fod yn y fwrdeistref lle rydych yn cael eu geni. Dod o hyd i fanylion cyswllt y de jutland awdurdodau lleol neu gofrestriadau yn ne Jutland. Ydych chi eisiau gwybodaeth am yr hyn y ddogfennaeth sydd ei angen, rhaid i chi gysylltu rhaid i’r awdurdod brosesu eich cais: yn Dibynnu ar y fwrdeistref yr ydych yn byw ynddo, efallai y bydd angen i archebu un newydd iechyd cerdyn melyn cerdyn iechyd), ac mewn rhai bwrdeistrefi, bydd yn costio ffi. Gwybodaeth am y newid enw yn cael ei anfon yn awtomatig at y CPR Registry, ond mae angen i chi wneud yn siwr i roi banciau, cwmnïau yswiriant, cyflogwyr, sefydliadau addysgol m. v.

yn gwybod eich enw newydd

Mae’n rhaid i chi dalu’r ffi ar gyfer newid enw mewn cysylltiad â priodas, os ydych yn chwilio am fewn tri mis ar ôl y briodas. Mae’n cael ei deall, fodd bynnag, bod gan yr enw newid mewn cysylltiad â priodas, gan greu rhyw fath o navnefællesskab rhwng y priod. Mae yna ffi am y newid enw mewn ysgariad. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych eisoes wedi dwyn yr enw yr ydych eisiau. o dan y ddewislen eitem ‘Ffi ar gyfer newid enw’, sy’n cael ei cyfeirir ato hefyd Ankestyrelsens gwefan. Ar Ankestyrelsens gwefan, gallwch hefyd ddarllen mwy am eich opsiynau, os ydych am i’r enw newid mewn ysgariad. Os yw’r plentyn o dan ddeuddeng mlynedd, bydd ef hi yn gofyn i chi ddatgan ei sefyllfa i newid yr enw. Y plentyn agwedd at y newid yn cael eu cymryd wrth drin y plentyn yn y cais. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod plant rhwng — mlwydd oed yn gallu llofnodi gyda NemID, ac yn yr achos, rhaid i chi lenwi cais i argraffu. Plant rhwng pymtheg i ddeunaw mlynedd wedi NemID, ond nid yw o oedran. Mae’n cael y person ar ôl y ddalfa, a fydd yn cyflwyno’r cais, ac yna mae’n rhaid i’r plentyn gofrestru yn y cais. Os yw plentyn yn cynnal yr un canol neu enw olaf fel rhiant sydd heb y ddalfa y plentyn, mae rhaid iddo, cyn i unrhyw benderfyniad gael ei wneud ar y gwelliant yr enw yn y cwestiwn, a gafwyd datganiad gan y rhiant hwnnw. Mae hyn hefyd yn berthnasol os bydd y plentyn yn cario y rhiant cyntaf enw canol neu enw olaf. Os ydych am wybod a oedd yr enw a ddymunir yn cael ei gymeradwyo, gallwch weld pa enwau cyntaf sydd wedi’u cymeradwyo ar y Ankestyrelsens gwefan. Os yw’r enw ydych am nid yw stårpå y rhestr o gymeradwyo enwau cyntaf, y gallwch ei chwilio i gael yr enw ei gymeradwyo drwy wneud cais am y newid enw. Cais yn cael eu trin yn y plwyf, lle dubor, neu o personregisterføreren yn y fwrdeistref, os ydych yn cael eu geni iSønderjylland. Mae rhai achosion yn cael eu hanfon ymlaen at y wladwriaeth Gweinyddu. Fel cohabitee rhaid i wedi byw gyda’i gilydd am ddwy flynedd o leiaf neu sydd â phlentyn o dan ddeunaw mlynedd, y mae’n rhaid eu henwi. Os nad ydych yn medru cael NemID, rhaid i chi gwblhau navneændringsblanket ynghyd â samlivserklæring. Yn priod, neu bartner efallai, stedforældrene neu plejeforældrene sydd wedi marw, gallwch chi yn unig yn cael eu henw, os yw eu perthynas agosaf trwy gyfrwng y ffurflen, ‘Datganiad gan y agosaf genedl,’ yn datgan ei fod yn unol â’r ymadawedig agwedd y gallwch gael yr enw. Bydd y cais yn cael ei drin yn y plwyf lle rydych yn byw, neu o personregisterføreren yn y fwrdeistref, os ydych yn cael eu geni yn ne Jutland.

Teulu enwau a gludir gan fwy na

o bobl, yn cael ei ddiogelu ac felly gellir eu defnyddio am ddim gan unrhyw un. neu lai o bobl sydd yn dwyn y cyfenw, rhaid i chi gael caniatâd gan bob un o’r cludwyr. Defnyddio mae’r cais yn ‘Caniatâd i ddefnyddio’r cais am newid enw’. Bydd y cais yn cael ei harchwilio yn y plwyf lle rydych yn byw, neu o personregisterføreren yn y fwrdeistref, os ydych yn cael eu geni yn ne Jutland. Os ydych am gymryd hollol newydd enw olaf nad yw hwnnw eisoes wedi yn y genws neu gludir fel cyfenw yn y wlad hon, gallwch wneud cais am gael yr enw ei gymeradwyo. Bydd y cais yn cael ei harchwilio yn y plwyf lle rydych yn byw, neu o personregisterføreren yn y fwrdeistref, os ydych yn cael eu geni yn ne Jutland. Os nad ydych yn cael neu gall gael NemID, mae’n rhaid i chi fynd yn bersonol i kirkekontor. Os ydych chi neu aelod o’r teulu wedi jyst got newid enw gyda y NemID, yn cael gwybod yn awtomatig yn cael ei anfon ‘Cadarnhad enw’ y notifier digidol post. Os oes cwyn gennych am personregisterførerens penderfyniad y Llywodraeth neu mewn cysylltiad â eich cais am newid enw, gallwch chi gwyno i’r Familieretsafdelingen yn Ankestyrelsen. Y gŵyn, rhaid i chi anfon ynghyd â’r dogfennau perthnasol i’r awdurdod a wnaeth y penderfyniad. Mae’r awdurdod yn ymlaen yr apêl ac yn y ffeil achos at y Ankestyrelsen. Ar Ystadegau Denmarc, gallwch ddod o hyd i’r ystadegau o’r enwau mwyaf poblogaidd a gallwch weld sut mae llawer yn cael eu galw yr un peth â chi