Perchnogaeth, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Caethwasiaeth wedi cael ei ganiatáu mewn rhai cymdeithasau ac nid mewn eraill

Yn Nenmarc, hawliau eiddo a sicrhawyd gan y darpariaethau yn y gyfraith sylfaenol, §. Eiddo yma yn rhannol diogelu ar gyfer y cyhoedd gan y darpariaethau ar expropriation.

Hefyd, eiddo, hawliau a ddiogelir yn y

protocol ychwanegol I’r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol, y mae un erthygl yn darllen: rhaid i Unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol yr hawl i barch tuag at ei eiddo. Ni fydd unrhyw un yn cael ei amddifadu o’i eiddo ac eithrio er budd y cyhoedd ac yn unol â’r amodau a osodwyd gan gyfraith a gan ar yr egwyddorion cyffredinol. Y darpariaethau blaenorol yn fodd bynnag, nid mewn unrhyw ffordd yn cyfyngu ar hawl y wladwriaeth i orfodi’r cyfryw gyfreithiau ag y mae’n eu hystyried yn angenrheidiol i reoli’r defnydd o eiddo yn unol â budd cyffredinol neu i sicrhau talu trethi, a ffioedd eraill a dirwyon