Pernille Vermund: Byddwn yn ennill Denmarc yn ôl at y daniaid — yn Ychwanegol CylchgrawnYn ystod y gwanwyn streiciau yn y llys cyfiawnder EWROPEAIDD unwaith eto.

Maent yn disgwyl bod daneg gyfraith yn deddfu yn y Senedd unwaith eto yn cael ei overruled. Y tro hwn mae’n daneg rheolau ar gyfer ailuno teulu, a oedd yn yr UNDEB ewropeaidd ac ni fydd y llys yn ei dderbyn. Hyd yn oed ar y fath sylfaenol ardal fel i benderfynu, sydd yn hawl i ymgartrefu yn ein gwlad ac yn mwynhau manteision ein lles, gwleidyddion wedi ildio pŵer ac yn trosglwyddo i’r UE. Y canlyniad disgwyliedig farn efallai bod y twrciaid yn y miloedd, sydd fel arall wedi cael ei wrthod ailuno teulu, mae’n rhaid cymryd eu hachosion i fyny eto. Ac yn ôl ymateb gan y weinyddiaeth integreiddio i’r Senedd, felly ofn y weinyddiaeth cyfreithwyr, bod yr UE dyfarniad ganddo hefyd oblygiadau ar gyfer penderfyniadau ar ailuno teulu o lawer o genhedloedd eraill nag y twrciaid. Er bod Denmarc wedi archebu ar gyfer y polisi mewnfudo yn yr UE, ac yna yn y UE yn llys cyfiawnder dim ond ail adran, a barnu o Denmarc i’r dde i mewn ar ôl Mrwsel a Strasbourg. Yr hyn sy’n gwneud y gwleidyddion yn Christiansborg.

Dim byd

Maent yn gadael iddo ddigwydd. Pwy sy’n amddiffyn y Denmarc fel gwlad annibynnol. Gwlad sydd â democratiaeth, lle rydym yn y daniaid i benderfynu. Dinesig newydd fydd yn ennill Denmarc yn ôl at y daniaid. Nid yn unig y byddwn yn gweld geg-agored, tra bod y gwleidyddion ddatgymalu ein cymdeithas ac yn yr UE yn ymddangos yn wag yn ein democratiaeth ar gyfer y cynnwys. Y gwleidyddion yn rhoi buddiannau yr undeb ewropeaidd a chytundebau rhyngwladol dros y buddiannau daneg rhyddid a diogelwch. Yn union fel y gwnaethant pan fyddant yn, yn eistedd ar eu dwylo a gadael i’r ymfudwyr yn y degau o filoedd yn llifo i mewn dros ein ffiniau. Tra bod y gwleidyddion yn aros am y dyfarniad, mae’r UNDEB ewropeaidd yn trafod am y rheolau newydd, a all roi ar y dinasyddion yr UE yr hawl i fudd-daliadau diweithdra yn Denmarc ar ôl dim ond un diwrnod. Yn gynharach, roedd børnechecken, fel y llys cyfiawnder EWROPEAIDD yn ni fyddai cydnabod bod chi, fel estron byddai ennill trwy fod yn cyfrannu at y daneg gymdeithas, cyn i chi yn cael eu talu i’w plant dramor. A sut rydym yn rheolaidd hatgoffa bod ‘dim byd drosodd a dim byd wrth ymyl y Senedd’ wedi hir ers cael eu disodli gyda Mrwsel a Strasbourg. Mae’n ddirgelwch i mi bod y gwleidyddion yn Christiansborg ddod o hyd eu hunain, i bobl Cyfansoddiad, a roddodd y daniaid yr hawl i wneud deddfau yn eu gwlad eu hunain, yn berthnasol mwyach. Dro ar ôl tro yn cael mwyafrif yn y Senedd overruled gan y llys, sy’n rhoi i’r byd i ddiogelu dinasyddion rhag niwed, ond i sicrhau datblygu ewropeaidd tuag at undeb cynyddol agosach’. Rydym yn croesawu chi i gymryd rhan yn y ddadl ar Ekstra Barn y cyhoedd. Ychydig o reolau syml y mae’n rhaid eu dilyn