Plant a ungeydelseOedran eich plentyn yn effeithio ar faint y byddwch yn cael plant a ungeydelse. Os yw eich plentyn wedi llenwi tri neu saith mlynedd, bydd eich budd-dal plant yn cael ei gostwng. Os yw eich plentyn yn unig yn llenwi yn y pymtheg mlynedd, bydd yn lle hynny yn cael ungeydelse, a fydd yn cael ei dalu bob mis. Os nad ydych wedi talu am y dydd ac yn y clwb cyfleusterau neu skolefritidsordning i eich fwrdeistref, gall Gældsstyrelsen yn gosod oddi ar yr hyn sy’n ddyledus gennych, eich plant a ungeydelse. Byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth Gældsstyrelsen, os mae wedi cael ei dynnu oddi ar eich lwfans. Os ydych chi wedi cwestiynau neu yn anghytuno gyda’r modregnede swm, rhaid i chi gysylltu eich fwrdeistref. Plant a ungeydelsens maint hefyd yn dibynnu ar eich incwm. Os nad yw eich neu eich priod topskattegrundlag dros. chwe chant o kr, y swm yn cael ei osod yn gyfrannol i lawr. Os ydych yn diffyg i chi dalu plentyn a ungeydelse yn ôl, ydych yn tynnu yn eich taliad plant a ungeydelse, siec ar gyfer y swm a dalwyd. Roi’r gorau i dderbyn y plentyn a ungeydelse cyn y swm yn cael ei dalu, byddwch yn derbyn taliad ar y cydbwysedd. Plant a phobl ifanc yn cael swm y byddwch yn ei dderbyn ar gyfer pob un o’ch plant i fyny at ddeunaw oed flynyddoedd. Mae’r swm yn dibynnu ar oedran eich plentyn ac yn eich ac yn eich priod incwm. Mae’n fel man cychwyn mam y plentyn, sydd yn cael ei dalu i’r plentyn ac ungeydelse. Os ydych wedi cael plant ac yn ungeydelse cyn. Ionawr ac yn dal i fod â hawl iddo, chi, yn hytrach, eu gorchuddio gan optjeningsprincip o ddwy flynedd. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wedi byw neu gweithio yn Nenmarc am o leiaf ddwy flynedd o fewn y deng mlynedd diwethaf. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod chi yn medru cael y plentyn — a ungeydelse, os bydd y fwrdeistref wedi gwneud penderfyniad: yn Mabwysiadu plentyn, byddwch yn awtomatig yn cael y plant a ungeydelse, pan fyddwch yn cofrestru fel rhiant y plentyn. Efallai y byddwch yn cael y cyfle i gael y plant a ungeydelse, cyn y byddwch yn cofrestru fel rhiant y plentyn, er enghraifft, os oes gennych gofal trwydded neu wedi derbyn dros dro pasbort ar gyfer y plentyn yn Denmarc. Yn y sefyllfaoedd y mae plant a phobl ifanc yn cael eu talu yn awtomatig, ac mae’n rhaid i chi felly cysylltwch â Payout Denmarc, ac yn anfon dogfennau. Isod, ceir tair enghraifft, lle mae’r fam a’r tad yn cyd-fyw. Yma gallwch weld i bwy y mae’r arian yn cael ei dalu allan am mewn amryw o sefyllfaoedd: Os ydych yn credu bod yn rhaid i chi gael plant a ungeydelse, ond nid yw’n cael ei dalu, dylech gysylltu â’r Taliad Denmarc. Byddwch yn cael talu y plant a ungeydelse ar gyfer pob un o’ch plant. Faint ydych yn ei gael, yn dibynnu ar oedran y plentyn. Os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr oed o bymtheg mlynedd yn yn ystod y chwarter, byddwch yn derbyn budd-dal plant, ar gyfer y mis ar gyfer a chyda’r plant yn cyrraedd yr oedran o bymtheg mlynedd. Yna byddwch yn derbyn ungeydelse, y mis ar ôl i’ch plentyn wedi cyrraedd pymtheng mlwydd oed. Enghraifft: os yw eich plentyn yn cael pen-blwydd ym mis awst, byddwch yn derbyn budd-dal plant forskudsvist ar gyfer mis gorffennaf a mis awst, ac, yn dilyn hynny, byddwch yn derbyn ungeydelse ar gyfer mis medi. Plant a ungeydelsens maint yn dibynnu ar eich incwm. Mae’n golygu y byddwch yn cael llai a dalwyd yn y plant a ungeydelse, os yw eich ac neu eich priod topskattegrundlag dros.

Os nad ydych wedi talu am y dydd ac yn y clwb cyfleusterau neu skolefritidsordning i eich fwrdeistref, gall Gældsstyrelsen yn gosod oddi ar yr hyn sy’n ddyledus gennych, eich plant a ungeydelse. Dylech gysylltu â’ch fwrdeistref os oes gennych gwestiynau neu yn anghytuno gyda’r swm sydd wedi cael ei didynnu. Børneydelsen a dalwyd ymlaen llaw ar gyfer pob chwarter. Pan fydd y plentyn yn cyrraedd pymtheng mlwydd oed, byddwch yn derbyn ungeydelse yn lle hynny. Pobl ifanc yn cael eu talu bob mis, ac mae’n bagudbetalt. Y tro cyntaf, byddwch yn cael budd-dal plant, yn y chwarter ar ôl i chi wedi dod yn rhiant. Er enghraifft, os ydych yn dod yn rhiant. mawrth, byddwch yn cael børneydelsen dalu y tro cyntaf y.

ebrill

Os yw un o’r udbetalingsdatoerne yn syrthio ar wyliau cyhoeddus neu ar y penwythnos, mae’r arian yn cael ei dalu allan ar bob dydd yn y maes. Os yw un o’r udbetalingsdatoerne yn syrthio ar wyliau cyhoeddus neu ar y penwythnos, mae’r arian yn cael ei dalu allan ar bob dydd yn y maes. Byddwch yn cael ungeydelse, hyd at ac yn cynnwys y diwrnod y bydd eich plentyn yn cyrraedd deunaw mlwydd oed. Mae hyn yn golygu bod yn derbyn yn gymharol cyfran o’r lwfans misol. Os yw eich plentyn enghraifft, llenwi ddeunaw mlynedd. Mis gorffennaf, bydd y taliad olaf yn cael ei y. Gorffennaf, a byddwch yn cael swm sy’n cyfateb i’r cyfnod.

Gorffennaf i

Mis gorffennaf. Gallwch roi i berson arall, pŵer atwrnai i geisio ac yn darparu gwybodaeth ar eich rhan yn y selvbetjeningsløsningerne teulu ar fudd-daliadau. Os oes rhywun arall sydd angen i helpu i gael mewn cysylltiad â’r Taliad Denmarc, mae’n rhaid i chi gyntaf yn rhoi y person pŵer atwrnai. Mae hefyd yn berthnasol, er bod Yn byw at ei gilydd, ac eraill dim ond angen i chi siarad gyda Payout o Denmarc ar y mater. Pan fyddwch yn cael plant a ungeydelse, byddwch yn cael y rhwymedigaeth i ddarparu gwybodaeth. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ar unwaith yn rhoi y Taliad i Denmarc gyda neges os yw eich sefyllfa yn newid, ac mae’r newid yn effeithio ar y gwasanaethau rydych yn eu derbyn. Os ydych yn ei wneud nid yw rhoi Taliad Denmarc hysbysu pan fydd eich sefyllfa yn newid, efallai y byddwch mewn perygl o orfod talu’r arian yn ôl. Os ydych wedi bod yn gordalu, byddwch yn talu’r arian yn ôl. Byddwch yn derbyn tâl gan y Taliad Denmarc ar gyfer yr arian, y dylech ei dalu yn ôl. Pan ydych chi wedi mewngofnodi, gallwch gael trosolwg o ba fudd-daliadau yr ydych yn eu cael a’ch sydd ar y gweill payouts. Gallwch hefyd ddarllen eich negeseuon i ac o Payout o Denmarc, y Teulu, budd-daliadau. Payout Denmarc yn ymateb cyn gynted ag y bo modd. Os ydych chi wedi ysgrifennu at y Payout Denmarc, gallwch ddisgwyl i gael atebion o fewn ugain diwrnod gwaith. Os ydych yn anfodlon, mae croeso i chi gysylltu â’r Payout yn Denmarc. Os ydych yn anghytuno â penderfyniad ynghylch plentyn — a ungeydelse, byddwch yn cael cyfle i gwyno am y peth. Payout ar gyfer Denmarc i gael eich cwyn o fewn pedair wythnos ar ôl i chi wedi derbyn y penderfyniad. Os ydych yn amau bod rhywun yn twyllo gyda Payout o Denmarc gwasanaethau, gallwch roi gwybod i’r Payout o Denmarc