Plant — Sefydliad Hawliau dynolRoedd yn, fodd bynnag, yn gyntaf â chonfensiwn y CENHEDLOEDD unedig ar hawliau’r plentyn (Uncrc), bod wir yn dod yn ffocws i sicrhau bod plant yn arbennig o hawliau ac amddiffyniadau.

Mae’r confensiwn yn un o’r rhai mwyaf gadarnhau confensiynau o gwbl — dim ond dau o wladwriaethau wedi cadarnhau’r: Swdan a’r UNOL daleithiau. Yn anffodus, mae problemau o hyd mae llawer o leoedd yn y byd gydag, er enghraifft, llafur plant a cham-drin. Amddiffyn plant ac mae eu hawliau wedi ennill mwy a mwy o sylw gyda threigl amser, ond mae troseddau yn cael eu yn hyn o beth yn y gorffennol — nid yw hyd yn oed yn Denmarc. Drwy ymhlith eraill, addysg, cwnsela a gwaith monitro Sefydliad Hawliau dynol felly, er mwyn atal troseddau yn erbyn hawliau plant.

Treisgar ac ymosodiadau rhywiol yn groes difrifol o blant

Rydym felly wedi paratoi nifer o argymhellion a ddylai ei gwneud yn haws i amddiffyn plant rhag camdriniaeth. Rydym yn argymell, ymhlith pethau eraill, bod yr holl bwrdeistrefi yn darparu agored ac yn ddienw cyngor sydd ar gael ac yn hysbys gan rieni, plant a phobl ifanc.

Ffocws arall yn yr hyn a elwir yn secondarily plant yr effeithir arnynt

Mae plant sy’n dioddef, y bydd eu tad neu fam wedi salwch meddwl, yn cael trafferth â cham-drin neu wedi cael dedfryd o garchar.

Mae’r plant hyn yn rhaid, felly, yn cael y diogelwch ychwanegol ac yn helpu

Mae’n dilyn, ymhlith pethau eraill, o Ccuhp bod pob plentyn yn cael yr hawl i rheolaidd ac yn bersonol yn cysylltu gyda’r ddau eu rhieni — hyd yn oed pan fydd eu mam neu dad yn y carchar. Daneg carchardai a dalfeydd, fodd bynnag, nid yw wedi cael ei dodrefnu i’r ymweliad y plant. Felly, mae gennym, mewn cydweithrediad â’r gwasanaeth Prawf yn archwilio sut y gallwch greu amodau gwell ar gyfer y gall plant gadw mewn cysylltiad i garcharu rhiant. Ar sail y gwaith o ystyried y Prawf i nifer o fentrau ymysg pethau eraill, cyflwyno hyn a elwir yn børneansvarlige mewn daneg carchardai