Polisi mewnfudoY posibilrwydd i wneud cais am loches yn Nenmarc yn cael ei atal. Ni ddylai mewnfudwyr yn teithio ar draws y môr y Canoldir ac ar draws ffiniau yn Ewrop. Mae’n traffig mai dim ond budd-dal y smyglwyr a rhoi ewropeaidd gwledydd o dan bwysau. Help y mae’n rhaid ei ddarparu yn y rhanbarthau o darddiad a asylbehandling rhaid dim ond yn cael ei gynnal mewn cydweithrediad â y cenhedloedd unedig. Y mewnfudwyr, a gyrhaeddodd i Denmarc yn ystod y mewnfudo yn yr hydref mae’n rhaid eu hanfon yn ôl i’w gwledydd cartref neu i wersylloedd mewn rhanbarthau tarddiad pan fydd eu drwydded breswylio dros dro yn dod i ben. Yr hawl i budd cyhoeddus mae’n rhaid i fod yn gysylltiedig â denmarc dinasyddiaeth. Tramorwyr, tra bod yn byw ac yn gweithio yn Nenmarc yn cymryd gorfodol yswiriant sy’n cwmpasu erbyn diweithdra a phensiwn. Y tramorwyr sy’n byw yn Nenmarc, pan fydd y Newydd borgerliges bydd y polisi yn cael ei fabwysiadu fel y gyfraith, bydd gennym ddwy flynedd i naill ai greu gwaith neu ddod o hyd i waith. Os ydynt yn, yna nid oes gennych unrhyw beth o eu hincwm sail yn Nenmarc, mae’n rhaid iddynt fynd adref neu yn rhywle arall.

ddoleri y flwyddyn ar integreiddio tramorwyr.

Rhaid iddo gael ei stopio

I integreiddio eu hunain yn y gymdeithas yn gyfrifol yn bersonol am yr unigolyn sy’n dod yma.

Nid yw’n cyhoeddus dasg

Tramorwyr yn Nenmarc dylid croesawu ar y farchnad lafur, mewn gweithgareddau ac i gymryd rhan mewn cymdeithas sifil. Denmarc rhaid i fod yn ddeniadol wlad i dramorwyr i ddod i’r gwaith. Rhaid i ni beidio gwneud y mewnfudwyr i’r cleientiaid yn y wladwriaeth les. Mae’n cael ei dim ond y bobl sydd yn mynd ati i ddangos eu bod yn gwerthfawrogi’r gwerthoedd sydd daneg gymdeithas yn seiliedig, i ennill dinasyddiaeth. Un angen i gymathu yn y daneg gymdeithas er mwyn bod yn rhan o denmarc cymunedol cenedlaethol. Dinasyddiaeth na ddylid caniatáu ar gyfer mewnfudwyr a’u disgynyddion o wledydd, sy’n seiliedig ar ddiwylliant islamaidd ac ar yr un pryd yn cael eu gor-gynrychioli yn y kriminalitetsstatistikkerne. Maent yn peri risg i ddiogelwch yr Danish bobl. Pob estroniaid troseddol mae’n rhaid eu harfer yn gyson ar ôl y cyntaf barn. Os nad ydynt yn mynd allan ar unwaith neu ar ôl y ddalfa, rhaid iddynt gael eu cymryd i’r ddalfa hyd nes eu gadael yn gallu cael ei drefnu. Estroniaid troseddol ddylai gael yr hawl i symud yn rhydd yn y gymdeithas. Ymfudwyr sydd wedi cael eu dinasyddiaeth a roddwyd gan y gyfraith, colli indfødsretten ac yn cael eu gwahardd os byddant yn cyflawni troseddau difrifol. Y confensiynau neu y darpariaethau yn y cytundebau rhyngwladol, sy’n sefyll yn y ffordd i arwain teg bolisi mewnfudo, mae’n rhaid naill ai cael ei derfynu neu undsiges drwy roi daneg gyfraith yn cymryd blaenoriaeth dros y confensiwn. Mae’r confensiynau yn cael eu gwneud mewn amser gwahanol a gyda gwahanol bwrpas. Maent yn cael eu nid yw yn ysgrythur ac mae’n rhaid addasu i’r heriau rydym yn eu hwynebu heddiw. Mae’n nid yn Nenmarc diddordeb i gynnal yr hen gonfensiynau