Priodas ac ysgariad AnkestyrelsenY fwrdeistref ddelio gyda’ch achos, os ydych chi a’ch partner: yn daneg neu nordig dinesydd(e) gael trwydded breswylio parhaol yn Nenmarc wedi yr hawl i breswylio’n barhaol yn Nenmarc dan reolau’r UE.

Mae’n bwrdeistref y wladwriaeth Gweinyddu, a oedd yn archwilio p’un a ydych yn cwrdd â’r amodau i briodi yn Denmarc.

Ysgariad Mae’n ychydig iawn o benderfyniadau Llywodraeth, gallwch gwyno i’r Ankestyrelsen

Yn y rhan fwyaf o achosion, rhaid i’r mater gael ei ddwyn gerbron y llys