Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Sut alla i gael afdragsordning


Os ydych am i gael afdragsordning yn wahanol casgliad na saith a grybwyllwyd, mae angen i chi alw yn Codi tâl arGallwch wneud cais am afdragsordning o Payout Denmarc, os ydych yn rhaid i chi dalu arian yn ôl. I ofyn am afdragsordning rhaid i chi ddefnyddio'r hunan-gwasanaeth ateb 'Cais am afdragsordning'. *Os oes gennych blentyn ac ungeydelse, gan rydym yn ei sy'n ddyledus gennych yn dinudbetaling. Mae hyn yn golygu y gallwch dim ond wneud cais am afdragsordning, os nad yn hirach i gael plant a ungeydelse Os ydych am i gael afdragsordning yn casglu gwahanol nag yr uchod, mae'n rhaid i chi ffoniwch y Casgliad hyd yn Oed os ydych chi wedi gwneud afdragsordning gyda'r Taliad Denmarc, fe fydd eich dyled yn dal i gael eu cofrestru at y set-off o Gældsstyrelsen.

Bydd yn, oherwydd nad ydych yn talu'r swm cyfan o fewn y cyfnod ar gyfer talu, ond yn hytrach yn ei dalu oddi ar y ddyled gyda rhandaliadau misol.

Fodd bynnag, ni fydd yn cael negeseuon atgoffa neu llog arno, rhaid i chi ei dalu yn ôl pan fydd gennych afdragsordning. Os Gældsstyrelsen yn didynnu treth, rhaid i chi gael yn ôl, mae'n gweithio fel ychwanegol ad-daliadau ar eich dyledion. Cynnwys y didyniad nid yw y ddyled gyfan, mae'n rhaid i chi barhau i dalu rhandaliadau misol hyd nes y byddwch wedi talu'r swm cyfan sy'n ddyledus gennych. Os ydych yn cael afdragsordning o Payout Denmarc, rhaid i chi dalu'r arian yn ôl o fewn pedwar ar hugain mis. y mis. Os ydych yn ei dalu gyda'r taliad ffurflen, byddwch yn cael y dewis i gofrestru ar y taliad ar gyfer Debyd uniongyrchol, yna bydd yr arian yn cael ei dynnu yn awtomatig.

Rhaid i chi fod wedi bŵer atwrnai oddi wrth y person sydd yn ddyledus i'r arian, os oes angen i ofyn am afdragsordning ar ran un arall.

Mae'r person sydd mewn dyled, gall roi pŵer atwrnai digidol, a dewis y gwasanaethau afdragsordningen pryderon.

Yna dewiswch y 'Anghyfyngedig llawn-power', a rhaid i chi ddod i'r casgliad cytundeb ar ad-dalu ar ei ran.

Y person sy'n gyfrifol am y ddyled, gallwch lenwi a llofnodi papur drwy ddirprwy, lle mae'n rhaid i chi atodi, pan fyddwch yn gofyn afdragsordningen. Mae pŵer atwrnai yn caniatáu i chi i weithredu ar ran un arall. Y pŵer atwrnai, gall ar unrhyw adeg dynnu'n ôl drwy gysylltu â'r Taliad Denmarc.