Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Sut i gael dogfennau ar gyfer fflat rhad ac am ddim cynllunio Gyda eich dwylo - Sut i wneud eich hun


Fflatiau heb waliau mewnol, neu fel y'u gelwir, gyda'r cynllunio rhad ac am ddim, wedi ymddangos ar y farchnad ystad go iawn yn amser hirOnd ddatblygwyr, asiantau tai go iawn ac yn ddarpar brynwyr yn ymdrin â hwy yn dal i fod yn amwys yn Prynu fflat gyda rhad ac am ddim cynllunio, mae angen i chi ddeall bod y rhyddid hwn yn fympwyol, i chi yn dal i fod angen i adeiladu waliau, ac i gydlynu newidiadau ym mhob achos. Dylid nodi bod y telerau agored 'lefel o', 'amodol cynllun agored', 'lled-cynllun rhad ac am ddim', a ddefnyddir yn aml broceriaid i ddisgrifio yr eiddo, y maent yn cynnig, yn y Rwsia nid yw deddfwriaeth yn ei wneud. Perchennog potensial, mae'n cynnig llety â'r cynllun rhad ac am ddim, dychmygwch breuddwyd fflat gyda ffenestri mawr, personol, lle tân, ystafell ymolchi polbasseyna o led, ond dydych chi byth yn gwybod beth breuddwydion eraill. Mewn gwirionedd yn golygu cynllunio rhad ac am ddim lled-gorffen fflat. Y prynwr yn derbyn gofod byw, nid yn unig yn gyfyngedig i waliau allanol. Mae'r waliau mewnol yn cael eu naill ai osod gydag ychydig o resi o frics (blociau ewyn), neu tynnu yn y llinellau dotiog ar y BTI-cynllun Fflat yn y cebl ar y llawr at y rheiddiaduron gwresogi, cyfathrebu (mae'r rhan fwyaf aml maent yn cael eu storio mewn blychau gyda frics neu flociau ewyn), a fwriedir ar gyfer larwm tân ac adeiledig yn system awyru. Marcio'n glir dim ond y ffiniau y gegin ac yn yr ystafell ymolchi, felly-a elwir yn ardaloedd gwlyb. O bygherrenes safbwynt yn cyfateb i ddiffyg o waliau sylweddol o arbedion ar ddeunyddiau adeiladu. Rough gorffen adeiladu tŷ, neu yn hytrach y tŷ bocsys, gall y gost am yr un swm ag y mae ei adeiladu. Am y rheswm hwn, bydd y datblygwr yn awyddus i ddarparu datblygwyr a gwerthwyr tai go iawn i rannu'r boligbeholdningen mewn dwy ran - gyflyru fflatiau gyda cynllunio rhad ac am ddim ac yn y blaen. Yn dilyn hynny, y lled-gorffenedig fflat fod yn i adeiladu wal neu gyfyngu ar y peilonau neu colofnau, a fydd yn ychydig yn cynyddu'r gofod byw (nid yn unig ar eu golwg ehangu'r gofod). Mae'n bwysig deall bod 'drømmelejligheden' yn edrych digyswllt allan o goncrid, ac mae ei recordiadau yn ymddangos yn llawer llai na'r datgan ardal. Y broblem fawr yw nad penseiri yn gallu ddychmygu faint o rhad ac am ddim cynllunio y mae ei angen ar gyfer perchnogion tai yn y dyfodol yn y tŷ y maent wedi'u cynllunio.

Ond y ddaear cynllun sy'n rhoi y datblygwr yn y BTI, eisoes waliau, cyfrifo llwyth, yn dangos y radd o darheulad y safle, gan nodi'n glir yr ardal, ystafelloedd ymolchi a cheginau, adeiledig mewn cypyrddau ac yn cael eu marcio tywyll-ystafell storio.

Am y rheswm hwn, dylai'r prynwr fflatiau gyda rhad ac am ddim yn cynllunio gosod yn syth yn eu gwariant y gyllideb yn cael ei nid yn unig yn y dyluniad ac gweithwyr sydd mewn breuddwyd 'ddeniadol ymddangosiad o goncrid, ac mae'n ymddangos yn sylweddol llai ffilm yn yr ardal. Y broblem fawr yw nad penseiri yn gallu ddychmygu faint o rhad ac am ddim cynllunio y mae ei angen ar gyfer perchnogion tai yn y dyfodol yn y tŷ y maent wedi'u cynllunio.

Ond y ddaear cynllun sy'n rhoi y datblygwr yn y BTI, eisoes waliau, cyfrifo llwyth, yn dangos y radd o darheulad y safle, gan nodi'n glir yr ardal, ystafelloedd ymolchi a cheginau, adeiledig mewn cypyrddau ac yn cael eu marcio tywyll-ystafell storio.

Am y rheswm hwn, y prynwr y fflat gyda chynllun agored yn cael ei roi ar unwaith yn ei gyllideb ar gostau, nid yn unig ar gyfer y gwasanaethau y dylunydd a'r gweithwyr, a fydd yn cynnal y prosiect arfaethedig, ond hefyd i gytuno ar yr olaf yn boliginspektionen. Y tai cyntaf gyda fflatiau a 'ddim yn debyg i unrhyw arall' yn ymddangos ym Moscow yn y diwedd -au. Hyd yn oed brynu i fyny tai mewn adeilad a godwyd ar y newydd ar y pryd o estyll (monolithig) technoleg, o'r i fflatiau hailgynllunio gyda llawn neu rannol ddymchwel y ffasadau mewnol. Yn y canlynol tai dechreuodd datblygwyr yn cynnig fflatiau gyda y tu mewn waliau a godwyd, a heb waliau, ond gyda y cytunwyd arno standardprojekt, gan arbed ar ddeunyddiau adeiladu a chyflogau. Mae'r rhain yn fflatiau cyntaf, fodd bynnag, yn bennaf yn sylweddoli o fewn y wladwriaeth yn derbyn ac yn trosglwyddo dogfennau i'r Swyddfa y Rhestr Technegol. Roedd yn broffidiol i ddatblygwyr i werthu nid yn unig y cyfle, ond hefyd yn eu gwasanaethau i gyfreithloni o brosiect a ddatblygwyd gan y cwsmer, pan oedd y cyfle i fireinio y cynllun ar gyfer pob prynwr. Arbejdsudkastet diwygiwyd, ac ar ôl y cyflwyniad y statskommissionens tŷ yn derbyn y perchennog yn syth ddogfennau ar gyfer tai. Hyd yn hyn, nid yw cwmnïau yn barod i weithio gyda phob un yn prynu, ac felly mae angen i adeiladu cynllunio (amserlennu) - gellir ei lwytho i lawr gan naill ai'r datblygwr neu'r cwmni rheoli. Mae'r cynllun yn nodi y brand cynllunio, a gytunwyd ac yn pasio statsekspertionen o fewn y cynllun. Y ddaear cynllun yn cael ei gadarnhau gan y datblygwr sêl ac yn ei gyflwyno i'r boligbesigtigelsen ynghyd â'r brif ddogfen. Cyn i chi fynd ar y niceties y weithdrefn ar gyfer cyfreithloni y prosiect, mae'n werth nodi unwaith eto pa gyfleoedd cynllun rhad ac am ddim yn rhoi y prynwr. Yn wahanol i y tai gorffenedig, sy'n mynd i mewn i'r waliau bydd yn rhaid i chi dorri allan o ystyriaeth ar gyfer ei hun yn hedfan o ffansi, lled-gorffenedig fflat fydd yn gwneud i ei wneud heb fod yn hir, yn eithaf drud, ac yn hynod llychlyd a budr garreg filltir.

Agwedd gadarnhaol arall yn ymwneud â'r gost gychwynnol o fflat.

Gan fod y waliau wedi'u codi, mae'n costio ychydig yn rhatach nag yn y cymdogion, a gynhaliwyd yn llawn gan y prosiect. Yn anffodus, ar un achlysur o'r fath yn achosi llawer o broblemau. Y perchennog, bydd angen gwahodd y dylunydd i ddatblygu a chydlynu y prosiect, dod o hyd i swydd, ac yna yn eu cymryd i weithredu'r (yn yr achos hwn, gall problemau godi os bydd y cynllun yn groes i'r adeilad a rheoliadau glanweithiol, sy'n rhaid sicrhau diogelwch yr adeilad a'r tenantiaid). Gan fod y datblygwyr yn dweud, ar ôl yr holl waith a ardystiadau y gwir pris fesul sgwâr mesurydd yn cael ei dyblu weithiau. Byddwch yn ofalus, pan fyddwch yn prynu fflat gyda rhad ac am ddim yn gorwedd yn y farchnad eilaidd: y cyfan y waliau a godwyd (NEU a godir), dylai y cyn-berchennog fod yn cyfreithloni ac yn nodi yn DOKUMENTAHBTI. Fel arall, rhaid i chi wneud y gwaith ailddatblygu, yn ogystal â'r cyfle o'r fath yn annhebygol o fod yn ailwerthu heb colled o werth i chi. Trydan yn y tai, lle mae cartrefi gyda chynllun agored a gynigir, yn cael eu fel arfer dim ond yn cymryd ar gyfer yr achlysur ar y bwrdd, ond nid i fynd i mewn o fewn, oherwydd bod y mater o drydaneiddio yn fel arfer yn un o'r rhai mwyaf allweddol yn y ailadeiladu. Mae'n werth i chi wirio varmefordelingen, ers mewn rhai achosion, hefyd yn cael eu gosod centralvarmebatterier ar ôl y perchennog disgresiwn o fewn y fframwaith y cwsmer prosiect). Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol ar hyn o bryd: yn y dogfennau Yn yr ardal yn y breswyl ardal yn y fflat bron hanner y cyfanswm ardal (gan nad oes unrhyw goridorau a chyfleusterau ategol eraill). Mae hyn yn golygu bod bron pob prosiect wedi cyfyngiadau ar gyfer y darheulad, oherwydd y ehangu gofod byw yn unig y gall fod o ganlyniad i ran o'r fflat, na fydd digon o olau naturiol. Mae'n anodd cytuno ar brosiect o'r fath, a bil trydan yn cael ei enfawr. Os ydym yn dibynnu ar y cyfle i ffwrdd, nid yw'n tynnu i fyny y gwaith ailddatblygu, y 'rhyddid-cariadus' neu gam-hysbysu gan y landlord fod yn gyfrifol yn ôl y gyfraith, yn arbennig o ganlyniad i ad-drefnu yr anaf yn cael ei gymydog neu gyffredin tŷ eiddo neu, hyd yn oed yn waeth, bywyd ac iechyd cymdogion. Boliginspektionen gennych yr hawl i'w gwneud yn ofynnol bod y fflat yn cael ei yn dod yn y wladwriaeth a ddarperir yn y BTI cynllun. Os yn ystod yr arolwg (yn ddrud a hir) fydd yn cael ei brofi, fod y ailadeiladu nid yw'n arwain at fygythiadau, gall y llys ganiatáu i chi adael y tŷ yn y trosi, ac yn (neu) genplaneret ffurflen. Fodd bynnag, mae'n hynod anodd rhagweld y canlyniad yr achos ac yn paratoi ar gyfer treial bydd yn achosi llawer o broblemau.

Mae'n credu bod y datblygwyr, yn awr wrth brynu fflat mewn adeiladau nodweddiadol yn well i ddewis y gweill eisoes ac yn ei gwblhau yn llawn o gartrefi, yn cael pasbort, sy'n cael ei haddurno yn ôl y rheolau yn y BTI.

Os ydych yn barod i'w ddefnyddio ac yn awyddus i wneud cynllun gwreiddiol, fod yn ymwybodol iawn. Gofynnwch i'r datblygwr am gopi o'r cynllun llawr, ymgynghori â'r dylunydd, yn perfformio y gwreiddiol designberegning.

Neu dewiswch ty, lle y gosodiad rhagosodedig, yn syml, nid yw o ystyried, ac mae pob fflat yn cael eu hadeiladu gan gymryd i ystyriaeth ddymuniadau y cwsmer - ar y farchnad ystad go iawn, mae yna hefyd gynigion o'r fath.

Datblygiad y prosiect, arolwg o adeiladau, y gwaith o baratoi'r cyngor technegol ar y statws yr adeilad ac yn yr addasiad o opsiynau, i gael y casgliad yn y Rospotrebnadzor a chymeradwyaeth y prosiect yn cyfateb i feddiannu o leiaf - mis. Yn ogystal, bydd angen y prosiect: copi o basport, datganiad ar y broses o gysoni yn y ailadeiladu ac ailddatblygu, copïau o'r dogfennau teitl i'r y fflat, pasbort technegol preswyl, caniatâd ysgrifenedig gan y perchnogion. Ar ôl derbyn caniatâd gan y boligkontrol, gallwch barhau gyda'r broses o weithredu'r prosiect.

Pan fydd yr holl waith yn cael ei gwblhau, mae angen i weld y diwedd ailddatblygu yn zhilinspektsii Derbyn y gwaith cudd a gynhyrchir yn ystod y gwaith atgyweirio yn), yna yn cael cynllun newydd ar y BTI, ac yna bydd y tystysgrif teitl i'r fflat gyda a gynlluniwyd yn unigol. Dogfennaeth y gwaith yn cymryd tua dau fis Oherwydd yr anawsterau y mae datblygwyr yn barod i roi i fyny rhad ac am ddim yn cynllunio ac yn cynnig i gwsmeriaid mwy o gyfleoedd ar gyfer glir ac yn gyson cynllunio ar gyfer yr un ardal y fflatiau.

Y landlord, y ailfodelu SYDD yn cael ei gyhoeddi yn y drefn briodol (neu ei wneud gyda tor), yn cymryd cyfrifoldeb yn unol â'r gyfraith. Ar ben hynny, mae'n rhaid iddo ddod â'r YSTAFELL i'w cyflwr blaenorol (cyn trosi), neu y cytunwyd arnynt yn gweithio. Rydym yn atgoffa ein darllenwyr, pa fesurau i ailddatblygu'r safle yn ei wneud nid trwydded ei angen i gydlynu'r gwaith gydag arbenigwyr zhilinspektsii ac mae rhai yn cymryd rhan yn y prosiect gwreiddiol datblygwr yn cael ei wahardd yn beryglus ar gyfer trigolion y cymhleth fflat.