Sut ydw i’n taluOs oes rhaid i chi dalu pensiwn neu fudd-dal tai yn ôl i mewn i Taliad Denmarc, mae gennych yr opsiwn i dalu swm gyda yr un fath trwy Fy betalingsoverblik’.

e. cyfraniad, neu rhandaliad, gallwch gofrestru taliadau Debyd uniongyrchol. Pan fyddwch yn cofrestru ar y taliadau Debyd uniongyrchol, maent yn cael eu tynnu yn awtomatig, felly nid oes hyd yn oed angen i wneud unrhyw beth. Mae’r wybodaeth rydych yn ei ddefnyddio i gofrestru ar y taliadau Debyd uniongyrchol, byddwch yn dod o hyd ar y slip talu ar y casgliad o Payout o Denmarc. Yr unig achos lle mae’r Taliad yn Denmarc yn awtomatig yn rhoi taliad am y tro, os byddwch yn aros ar y dyfarniad ar eich cwyn yn ymwneud â budd-daliadau tai. Yma y taliad yn cael ei ohirio hyd nes y byddwch yn cael atebion. Gallwch wneud cais am afdragsordning o Payout Denmarc, os ydych yn rhaid i chi dalu arian yn ôl. I wneud hyn, defnyddiwch yr hunan-gwasanaeth ateb ‘Cais am afdragsordning’. Os oes rhaid i chi dalu wahanol casgliad na saith y crybwyllwyd, nid yw’n bosibl i ddefnyddio hunan-gwasanaeth ateb. Yn yr achos hwn, rhaid i chi gysylltu â’r Casgliad. Os ydych yn cael afdragsordning o Payout Denmarc, rhaid i chi dalu’r arian yn ôl o fewn pedwar ar hugain mis. Yn ogystal â’r ad-daliadau ar o leiaf un hundred kroner. y mis. Os nad ydych yn talu’r rhandaliadau ar amser, diddymu Taliad Denmarc eich afdragsordning. Yn lle hynny, rhaid talu gweddill y swm sy’n ddyledus gennych, ar unwaith. Dalu i chi yn dal i wneud, y gall y swm yn cael ei anfon at y adferiad o Gældsstyrelsen. Gallwch ddarllen mwy am yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn anfon at y adferiad o Gældsstyrelsen: Os ydych yn mynd dros gyfnod y taliad ar gyfer y tâl, byddwn yn anfon atoch i’ch atgoffa o Dalu gyda ffi o dkk. Noder, nid oes unrhyw ffioedd ar y nodiadau atgoffa ynghylch cymorth tai. Fodd bynnag, nid yw’r nodiadau atgoffa ar boligstøttelån. Nid ydych yn talu ar ôl nodyn atgoffa cyntaf, byddwch yn anfon nodyn atgoffa arall. Cyn gynted ag y byddwch yn fwy na’r cyfnod talu, bydd eich taliad yn cael ei gofrestru i’r set-off o Gældsstyrelsen. am beth mae’n golygu, os bydd eich taliad yn cael ei gofrestru i’r set-off o Gældsstyrelsen: Os ydych wedi derbyn taliad oddi wrth y Payout o Denmarc, lle mae’n rhaid i chi ei dalu drwy eich banc dramor, gallwch ddefnyddio ein IBAN ac yn Gyflym nifer i drosglwyddo eich taliad. Y casgliad y slip talu yn cael ei anfon gan Digital Swydd. Rhaid i chi felly cofiwch edrych yn eich Blwch e-bost, os ydych yn colli taliad. Os ydych yn cael eu heithrio rhag Digidol Post ac ar goll taliad, rhaid i chi gysylltu â’r Casgliad, er mwyn i chi gael ei anfon un newydd.

Payout Denmarc yn ymateb cyn gynted ag y bo modd

Os ydych chi wedi ysgrifennu at y Payout Denmarc, gallwch ddisgwyl i gael atebion o fewn ugain diwrnod gwaith. Os ydych yn anfodlon, mae croeso i chi gysylltu â’r Payout yn Denmarc. Os ydych yn cael eu anghytuno â’r penderfyniad ynghylch y casgliad, byddwch yn cael cyfle i gwyno am y peth. Payout yn Denmarc rhaid cael eich cwyn, heb fod yn hwyrach na phedair wythnos ar ôl i chi wedi derbyn y penderfyniad