Adennill tramor cyfraniad — diwygio’r gwasanaeth sifil

Os oes gennych penderfyniad ar y plentyn neu spousal cynnal a chadw o wlad sydd wedi cytuno i unrhyw un yr un confensiynau ar y cyfraniad gan Denmarc, y cyfraniad y gall fod yn codi ac yn adennill yn Denmarc. Os bydd y penderfyniad ar y cyfraniad yn cael ei wneud yn un o’r gwledydd nordig (y Ffindir, Sweden, Norwy neu yng ngwlad yr Iâ), gallwch gysylltu â yn uniongyrchol i DRETH Ryngwladol yn adennill, a gall godi tâl ar y cyfraniad. Os bydd y penderfyniad ar y cyfraniad yn cael ei wneud mewn unrhyw un o’r eraill yn yr