Amddiffyn cytundeb

Gyda daneg amddiffyn cytundeb ar gyfer y — oedd y partïon yn cytuno i godi’r neilltuo o wyth gant miliwn. kr. yn, gan gynyddu i, wyth biliwn. kr. yn, sy’n cyfateb i cynnydd blynyddol meddiannu mwy nag ugain, fel materielinvesteringerne wedi cynyddu’n sylweddol. Gyda y cytundeb cryfhau Amddiffyniad cyfraniad i NATO ar y cyd ataliaeth, y gallu i gyfrannu at gweithrediadau rhyngwladol, y cylch o bleidiau gwleidyddol penderfynu d. Ionawr, i gryfhau Amddiffyn gydag adnoddau ychwanegol yn ogystal â chynnwys y presennol benawdau, fel daneg amddiffyn gwariant pan fydd y, pump o CMC yn. O dan y cytundeb, a oedd