Amddiffyn yn Denmarc — Chic hawliau

Yn Nenmarc, rydym wedi hen-oed deddfwriaeth. Mae hyn yn golygu eich bod yn gwneud pethau gwahanol mewn perthynas i pa mor hen ydych chi. Gallwch fod yn falch ein bod wedi hen-oed deddfwriaeth. Mae’n diogelu chi, fel nad ydych yn cael eu hamlygu i bethau nad ydych yn barod ar ei gyfer. Mae’n arbennig o bwysig mewn perthynas â sut a phryd mae angen i chi weithio. Mae’r gyfraith yn eich amddiffyn yn erbyn ar ôl i knokle ac yn dinistrio eich hun a gweithio o dan amodau afresymol. Mae’r gyfraith hefyd yn gwneud yn siŵr eich bod yn dysgu