Ar briodasau ac ysgariadau — Ystadegau Denmarc

Mae’r rhan fwyaf o briodasau yn digwydd ymhlith dynion a menywod, sydd wedi bod yn briod o’r blaen. Yn, yn y cant. y neilltuo ar gyfer y erioed wedi bod yn briod o’r blaen. blwyddyn-hen ddynion, a oedd yn flaenorol wedi bod yn briod, yn cael eu cynnwys yn fwy aml mewn priodas newydd. Hydref yn y pum mlynedd ar hugain yn ôl, mae pobl o’r un rhyw, gallai gofrestru fel cwpl. Mae mandepar a dau ar hugain o kvindepar, sydd yn ystod y tri mis nesaf fydd yn gallu i ddathlu arian pen-blwydd, pump y cant. o’r holl briodasau