Ar fasnach mewn gwasanaethau — daneg busnes awdurdod

Masnach yn y gwasanaethau yn rhan bwysig o’r economi yn Denmarc yn ogystal ag yn yr UE ac yn fyd-eang. Yn Nenmarc, gwasanaethau ar gyfer tua deugain pct. o masnach gyda gwledydd tramor. Ar yr un pryd yn cynrychioli cynhyrchu gwasanaethau, mae tua y cant. o’r cyfanswm cyflogaeth. Y pwysigrwydd o fasnach mewn gwasanaethau yn cynyddu, ac felly bydd yn cael ei hyd yn oed yn fwy pwysig ar gyfer daneg twf a chyflogaeth yn y dyfodol. Gwasanaethau yn cyfeirio at nifer o wahanol wasanaethau sy’n gallu cael ei gyfnewid ar draws ffiniau, e. e. cludiant, telathrebu, busnes, pensaer a