Ar y dreth eiddo, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod dkk, sy’n cyfateb i, o gyfanswm y trethi Yn flaenorol ejendomsskatterne bod yn gyfrifol am nifer sylweddol o gyfran uwch yn y au, maent yn cyfrif am rhwng saith ac pob cyhoeddus refeniw treth. Y dreth tir cyfrifo fel cyfran o’r eiddo ar sail gwerth, fel yr adlewyrchir yn y sector cyhoeddus prisiad o eiddo. Y dreth cronni yn y fwrdeistref lle y mae’r tir neu eiddo wedi’i leoli. Y pris neu grundskyldspromillen yn cael ei benderfynu gan yr unigolyn cynghorau lleol. Fodd bynnag, mae’r gyfradd yn yr holl