Ar y ffurflen, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod Mae gwahaniaeth rhwng mathau a mathau o gwmnïau Cyn-cwmpasu bersonol sy’n eiddo gwmnïau, fel unig fasnachwyr, a oedd dim ond wedi un perchennog, neu bartneriaeth, sydd â nifer o perchnogion. Perchnogion busnes anghorfforedig yn atebol yn bersonol, ac mae gan o bosibl. methdaliad bydd yn cael ei gallu i fod yn manteisio ar y cyfan ejerenes ffortiwn. Yn gyffredinol bartneriaeth yn atebol ar gyfer yr holl berchnogion ar y cyd ac yn unigol atebol, sy’n golygu bod y credydwyr gael eu swm cyfan sy’n ddyledus gan mai dim ond