Ar y symudiad yn Denmarc

Mae gennych ddyletswydd i roi gwybod i’ch cyfeiriad newydd o fewn pum niwrnod, ar ôl i chi wedi newid eich man preswyl. Flyttedatoen yn y diwrnod y byddwch mewn gwirionedd yn symud i mewn. Hynny yw, pan rydych chi wedi symud eich eiddo ac yn cysgu yn y cyfeiriad. A oes gennych gyfnod penodol o amser mae angen i gael eich post ei anfon i’r cyfeiriad arall nag y mae eich cyfeiriad cofrestredig, y mae angen i chi roi eich anfonwyr neges. Os ydych am adressebeskyttelse, mae’n rhaid i chi gofio i wneud cais ar ei gyfer ar y cyd