BETH SYDD ANGEN I CHI WYBOD I REDEG Y VIRKSOMHEDSKE GYMUNED CYN Y FFIN. AR Y CYFRADDAU, CREDYD A FORSØGELSE MEWN CYSYLLTIAD Â NHW. Gyda eich dwylo — Sut i wneud eich hun

Dramor segment o’r farchnad eiddo tiriog yn y tair blynedd diwethaf yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ymysg ein dinasyddion, ac felly, y datblygwr profiludviklerne fel madarch. Mewnforio ystad go iawn denu gydwladwyr yn bennaf gan eu proffidioldeb: Ers yr astudiaeth yn dangos y gwesteion yn yr Arddangosfa Ryngwladol V ‘Eiddo Tramor’ (Kiev, hydref amcanion), maent yn y rhan fwyaf diddorol o Sbaen, Cyprus, yr Eidal, Bwlgaria, Croatia, Ffrainc, gwlad Groeg, y weriniaeth tsiec, yr EMIRAETHAU arabaidd unedig a Montenegro. Hynny yw gwledydd gyda’r bwriad o gael trwydded breswylio, manteision ychwanegol o agor y fisa, yn ogystal â’r rhai