Beth yw cyfreithiwr. Daneg Cyfreithwyr

Cyfreithiwr yw, yn gyntaf ac yn bennaf, y cleient gŵr — yr ymgynghorydd ymddiried ynddo, un sydd yn annibynnol i eraill diddordebau ac mae ganddynt ddyletswydd cyfrinachedd. Mae’n aml yn anodd, ond gall arwain at llu o brofiadau gwahanol, tasgau, ac yn heriau. Pa fath o heriau y byddwch yn cyfarfod, yn dibynnu ar ba faes y byddwch yn dewis i arbenigo mewn. Y graddau a chymhlethdod yn un o’r rhesymau y mae llawer o arbenigo. Ond mae yna dal i fod llawer yn rhai cyffredinol a gall helpu gyda llawer o bob dydd problemau cyfreithiol, gall un yn rhedeg