Bydd y ffordd o wneud iawn yn Nenmarc

Os ydych yn credu bod camgymeriad neu wedi ymrwymo camgymeriadau mewn achos o naill ai trefol, rhanbarthol neu llywodraethol awdurdodau, i chi fel arfer wedi cael cyfle i gwyno. At bwy i gwyno yn dibynnu ar beth a phwy yr ydych am gwyno yn ei gylch. Ydych chi am gwyno am y trafodion, neu’r penderfyniad a fabwysiadwyd gan awdurdod cyhoeddus, yn cael y cyfle i gwyno. Yn aml bydd yn cael ei sefydlu byrddau arbennig o apêl o’r fath fel yr Amgylchedd a Fødevareklagenævnet ac ar y Bwrdd o gleifion gwyno. Onid oes bwrdd apêl ar yr ardal, gallwch wneud