Canllaw i asesu a chydnabod tramor addysg, y Weinyddiaeth Addysg ac ymchwil

Yma byddwch yn dod o hyd i ganllawiau ar yr asesiad a chydnabyddiaeth tramor diplomâu a chymwysterau eraill ar gyfer y farchnad lafur neu yn y system addysg