Chyngaws, r rhyddha gwyddoniadur

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) chyngaws yn achos gerbron y llys, naill ai yn gweithredu ar osod y gosb (achosion troseddol), neu i barti (y ceisydd) yn dymuno i’r parti arall (y diffynnydd) gorchymyn i dalu swm i gyflawni gweithred benodol, yn dod i ben gweithredu penodol, neu i gydnabod hawl y mae’r ymgeisydd yn credu wedi o ran y diffynnydd (mewn achosion sifil). Treial yn cynnwys o leiaf ddau barti. Mewn achosion sifil, y ddwy ochr yn gyfartal,