Cofrestru TAW y cwmni

Mynd i’r gwaith, ac sidenStart busnes, rhowch wybodaeth sylfaenol a ydych yn berchennog y busnes. Mae’n hollol rhad ac am ddim i ddechrau enkelmandsvirksomhed. Yn dda i chi gofrestru, byddwch yn derbyn eich rhif taw, os ydych yn ticio ‘cofrestru Taw’. Cwmnïau sy’n gweithio gyda gwasanaethau gofal iechyd, megis deintyddion, ffisiotherapyddion, seicolegwyr ac ati. mae’n rhaid i chi roi tic yn y ‘dreth gyflogres’. Mae’n rhaid i chi ddechrau eiddo yn bersonol proprietorship unig, fel y rhan fwyaf o entrepreneuriaid yn ei wneud, mae’n rhaid i chi mewn gwirionedd yn dod o hyd yn ôl Gofrestru eich proprietorship unig. Pan