COLLI TRWYDDED yrru — ei Golli, ei golli, ei ddwyn neu drwydded yrru

Er mwyn cael cyhoeddi dros dro erstatningskørekort mae’n rhaid i chi fodloni’r DDAU o’r amodau canlynol: Mewn rhai achosion, mae’n bosibl i gael a gyhoeddwyd dros dro erstatningskørekort gan tynnu’n ôl o’r drwydded yrru neu yrru’n gwaharddiadau mewn gwledydd tramor. Felly, rhaid i chi dalu am erstatningskørekort — hyn a elwir yn Colli trwydded gyrrwr (golli, ei ddwyn neu ei ddifrodi), sy’n cael ei gyhoeddi yn un o wledydd eraill yn yr UE neu’r ardal economaidd ewropeaidd (gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy), Mewn rhai achosion, mae’n bosibl i gael a gyhoeddwyd dros dro erstatningskørekort gan tynnu’n ôl o’r drwydded