Credydau treth, Cofiwch eich credydau treth ar y datganiadau ariannol

Pan fyddwch yn cael eich datganiad blynyddol o’r DRETH, felly mae’n bwysig i wirio hyn drwy. Yn gyntaf, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith eich bod yn gwirio a yw popeth yn gywir. Yn ail, bydd yn anodd i golli allan o didyniadau treth ddyledus. hepgoriadau na gwallau eraill sy’n gwneud y nodir didyniadau ydynt eisoes yn y y datganiadau ariannol. Ydych chi’n cael credydau treth heb eu defnyddio, felly rhaid i chi felly hunan-asesu hyn drwy Sg wefan. Mae hyn hefyd lle byddwch yn gwneud y newidiadau, os oes gwallau eraill yn eich ffurflen dreth flynyddol. Didynnu treth yn