Cwestiynau ac atebion am canabis meddygol

Daneg meddyginiaethau efallai y bydd asiantaeth yn unig yn asesu ac o bosibl yn cymeradwyo nifer o cannabisbaserede gyffuriau, os bydd cwmnïau yn ceisio cael rhai paratoadau yn cael eu cymeradwyo. Daneg meddyginiaethau asiantaeth efallai na fydd yn gofyn i’r cwmnïau i wneud cais am gymeradwyaeth meddygaeth. Rhaid i’r fenter yn dod o’r cwmni. Daneg meddyginiaethau asiantaeth wedi ei gymeradwyo yn meddyginiaeth gyda canabis. Mae’r cais yn dod gan y cwmni GW deunydd Fferyllol, a oedd yn foddhaol ar gymeradwyaeth y cynnyrch meddyginiaethol Sativex ar gyfer trin sglerosis ymledol. Daneg meddyginiaethau asiantaeth wedi gwrthod unrhyw geisiadau am awdurdodiad cynhyrchion meddyginiaethol