Cwestiynau cyffredin ynglŷn â diogelu defnyddwyr — Western union

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy ydych chi anfon arian i chi. Os ydych yn prynu nwyddau neu wasanaethau ac yn talu drwy Western union rhwydwaith, eich cyfrifoldeb chi yw cadarnhau y gwerthwr enw da a dilysrwydd. Western union yn gyfrifol am nad ydynt yn derbyn nac ansawdd unrhyw nwyddau neu wasanaethau. Byddwch yn ofalus gyda chynrychiolwyr o y swîps, gwobr neu lotteriselskaber, sy’n dweud bod yn rhaid i chi drosglwyddo’r arian i nhw er mwyn hawlio gwobr ydych wedi ennill. Mae llawer o gwmnïau yn rhedeg twyllodrus cystadlaethau sy’n gofyn i chi drosglwyddo arian i nhw, ond