Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Trafodiad - beth yw trafodiad. economaidd


Pan fydd angen i chi wirio a oedd yr holl y cwmni trafodion yn gywir, i wneud fel arfer yn y cysoniadau bancGyda'r modiwl ychwanegol Autobank economaidd cyfrifyddu rhaglen, byddwch yn cael yn awtomatig cysoniad banc, sy'n arbed i chi llawer o amser. Trafodiad yn nodweddiadol masnach lle ar y naill ochr, yn cynnig cynnyrch neu wasanaeth, ac ar y llaw arall yn cynnig y taliad ar gyfer hyn. Mae'n nam ar y prynwr i gyfrif banc, ac ailbrisio y gwerthwr cyfrif banc. Pob digwyddiad o bwysigrwydd economaidd yn cael eu galw'n drafodion Felly, mae fel arfer yn nifer fawr o wahanol rywogaethau o drafodion mewn busnes. Isod mae rhestr o'r rhai mwyaf cyffredin: yr Holl drafodion mae'n rhaid wrth gwrs cael eu postio yn gywir yn y datganiadau ariannol. Mewn cysylltiad â'r trafodion yn gwneud cysoniad banc, a oedd yn anelu at sicrhau bod yr holl symiau yn cael eu cofnodi yn gywir.