Treth: Allforio car neu MCGallwch gael y ffi gofrestru yn ôl, pan fyddwch wedi cymryd eich cerbyd allan o’r Denmarc a unsubscribed gan ei fod yn y Cerbyd gofrestru i lawrlwytho’r ffeiliau.

tair wythnos. Mae’n rhaid i chi allforio eich cerbyd, mae’n ehangu registreringssyn (toldsyn), a gynhaliwyd mewn cysylltiad â registreringssyn. Y chwyddo registreringssyn (toldsyn) yn ddilys o a hyd nes y clywir yn wahanol ar gyfer pob cerbyd. Mae’n rhaid i chi ofyn i ni yn Motorstyrelsen ar værdifastsættelsen pedwar diwrnod ar ddeg cyn i chi arwain y cerbyd allan o’r wlad. Rhaid i chi beidio NemID neu Lofnod Digidol, mae’n rhaid i chi wneud cais eksportgodtgørelse drwy ysgrifennu i ni. Nid yw cael cpr neu cvr yn nifer, mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda nifer yn ein arall kontaktregister (AKR). Byddwch yn cael y penderfyniad yn y tu Hwnt i y Dinesydd o dan Negeseuon oddi wrth y cerbyd gofrestru i lawrlwytho’r ffeiliau neu yn Meddelelsesarkivet mewn neu y tu Hwnt i Broffesiwn. Y ffi gofrestru a fyddai’n cael ei dalu os bydd yr un cerbyd yn cael ei fewnforio o dramor, yn cael eu tynnu oddi ar bymtheg oed. Offer a osodwyd ar ôl talu y tâl am y cerbyd, ni allwch gael y ffi gofrestru yn ôl.

Yn yr achos nid yw talu y ffi gofrestru yr offer

Mae cofrestru morgais ar y cerbyd yn Bilbogen, gallwch ofyn am y prisiad yn y cerbyd gofrestru i lawrlwytho’r ffeiliau, cyn y morgais yn cael ei diddymu ac yn ei ddileu yn Bilbogen