Treth: Cofrestru a diogelwchMae angen i chi fod yn ymwybodol o hynny cyn i chi mewnforio nwyddau o’r tu allan i’r UE, rhaid i chi fod yn gofrestredig mewnforiwr a ffactorau eraill fel cyfochrog. Cyn y byddwch yn mewnforio nwyddau o wledydd y tu allan i’r UE (hefyd yn berthnasol i Ynys las ac ynysoedd y Faroe), rhaid i’ch cwmni gael ei gofrestru fel mewnforiwr gyda daneg busnes yr awdurdod.

cwmnïau a cofrestru eich busnes. Mae angen cofrestru, gall eich cwmni gyflwyno importangivelser. Mae’n rhaid i chi ystyried hefyd sut y byddwch yn darparu diogelwch ar gyfer y dyletswyddau tollau. yn ystod ‘Cyfochrog’ isod. Pan fyddwch yn cofrestru eich busnes, mae’n cael ei neilltuo yn awtomatig yn EORI nifer, sydd yn eich cwmni rhif taw gyda GB yn y blaen. Mewn achosion lle bydd y cwmni nid oes gan y CVR yn nifer, ond dim ond yn GWELD nifer, yn cael ei ddefnyddio i WELD y nifer fel y EORI nifer. EORI yn saesneg yn acronym ar gyfer y Gweithredwyr Economaidd’ Cofrestru ac Adnabod a yw eich EORI nifer yn cael eu cofrestru yn gyffredin ledled yr UE gofrestr o gwmnïau sy’n ymwneud â mewnforio neu allforio o wledydd y tu allan i’r UE. EORI nifer i sicrhau bod mentrau yn gallu cael ei adnabod yn unigryw ac yn effeithiol ar draws yr UE. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi nodi y CVR yn GWELD-nifer mewn cysylltiad â mewnforio, allforio a chludo yn y daneg tollau systemau. Cwmnïau nad ydynt yn wledydd yr UE y mae’n rhaid eu cofrestru yn y wlad yr UE lle maent yn rhaid yn gyntaf toldaktiviteter. Yn Nenmarc, rhaid i’r cwmni fod wedi cofrestru gyda daneg busnes awdurdod drwy gyfrwng yr adroddiad. virk. Cofrestru daneg cwmnïau llongau, hanfonwyr ymlaen cludo nwyddau sydd wedi toldaktiviteter, ond nad oes angen i chi fod wedi cofrestru ar gyfer mewnforio a neu allforio, dylid cofnodi ar gyfer eraill toldaktiviteter gyda daneg busnes yr awdurdod. Rhaid cofrestru hefyd yn cael ei wneud drwy gyfrwng yr adroddiad. virk. Cais ar gyfer cofrestru ar gyfer eraill toldaktiviteter yn cael ei wneud drwy sôn am enw Arall toldaktiviteter yn adran tri ar ddeg o daneg cwmnïau ac yn adran tri ar ddeg o gwmnïau tramor gan y gofrestru i lawrlwytho’r cais, gan nad oes yn bodoli ar wahân afkrydsningsrubrik hynny. Pan fyddwch yn importørregistreret, mae’n rhaid i chi ar yr un pryd, ystyried sut y byddwch yn darparu diogelwch ar gyfer y dyletswyddau arferion, eich nwyddau yn cael eu gosod. Yn mewnforio, mae’n rhaid i chi hefyd yn penderfynu pryd y byddwch yn talu’r tollau yn cael ei godi.

Mae yna dri opsiwn