Treth: Didyniadau ar gyfer cynhaliaeth plantByddwch yn cael y didyniadau ar gyfer cynhaliaeth plant a dalwyd ar gyfer eich plant o dan ddeunaw mlynedd, nad ydynt yn byw gyda chi. Mae angen cytundeb ysgrifenedig ar gyfer talu cynhaliaeth cynnal rhwng y ddau barti neu gan y Gweinyddiaeth y wladwriaeth. Fradragets gwerth yn approx. saith ar hugain, felly er enghraifft, os ydych yn talu. kr. i gefnogi plant, yn arbed i chi approx. kr.

Rhaid i chi ddefnyddio eich plentyn a rhif nawdd cymdeithasol. A yw eich plentyn yn cael daneg cpr nifer, mae’n rhaid i chi nodi enw, cyfeiriad ac yn y wlad. Os yw eich plentyn yn derbyn mwy na normalbidraget, bydd y plentyn yn cael ei drethu ar y rhan honno yn fwy na normalbidraget. Mae’r swm yn dod yn awtomatig ar ddatganiad y plentyn, os nad ydych wedi rhoi gwybod y plentyn rhif nawdd cymdeithasol. Gallwch gael y didyniad ar gyfer cyfraniadau, byddwch yn talu mewn cysylltiad â’ch plentyn bedyddio neu gadarnhad. Mae’n rhaid i chi allu dangos bod eich cyfraniad wedi mynd i’r costau a dynnir mewn cysylltiad â’r bedydd neu gadarnhad amser. Mewn cysylltiad â’r bedydd eich plentyn yn cael ei drethu, os nad yw’r cyfraniad yn fwy na misol normalbidrag. Mewn cysylltiad gyda chadarnhad eich plentyn yn cael ei drethu, os nad yw’r cyfraniad yn fwy na thair gwaith y misol normalbidrag. Byw y plentyn ar y symud cyn i chi, yn cael eu hystyried y plentyn i aros gyda rhieni, y plentyn yn y cyfeiriad cofrestredig. Wedi cytundeb ysgrifenedig i dalu cynhaliaeth plant ar gyfer y plentyn nad yw’n byw gyda chi, byddwch yn cael y ddau didyniadau. Mae hefyd yn berthnasol hyd yn oed os bydd y taliad yn cael ei wneud gan (yn llawn neu’n rhannol gosod yn erbyn y swm y llall yn talu