Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Tri o Denmarc mwyaf peryglus carcharorion yn cael eu rhyddhau: Yma yn y penderfyniad y llys - Ychwanegol Cylchgrawn


Ionawr, y llys Goruchaf Peter Kronholm y ddalfa

Tri o Denmarc mwyaf peryglus carcharorion wedi gyda'i gilydd yn gwasanaethu dros drigain mlynedd yn y carchar, ond nid oes yr un ohonynt yn cael eu rhyddhau etoDyfarnodd y llys yn Svendborg, denmarc heddiw, lle y rhoddodd y llys yn gwrthod gwrthod gwrthod y tri forvaringsdømte Ahmet Erbas, Peter Kronholm a Kimber Andersen. Maent yn gwasanaethu yn y Nyborg Carchar, a Politigårdens Carchar, a bod y llys yn Svendborg nid oedd yn credu nad oedd unrhyw sail ar gyfer rhyddhau ar hyn o bryd. Y ddalfa yn agored-a ddaeth i ben mesur, sy'n rhedeg hyd nes y bydd barnwr yn rhyddhau ohonynt yn rhad ac am ddim. Mae'n cael ei alw'n 'brawf', pan fydd nid yw siarad am y ddalfa. mis rhagfyr y llynedd yn rhoi cynnig ar y tri troseddwyr cyfreithiwr Karoline Døssing Normann i argyhoeddi y llys bod nawr oedd yr amser i Ahmet Erbas, Peter Kronholm a Kimber Andersen yn dod ar rhad ac am ddim traed. Ond y llys yn Svendborg darparu i Ekstra Bladet, eu bod i gyd wedi cael eu gwrthod. Y rhesymau manwl yn cael eu nodi yn y gorchmynion, nad ydynt eto yn gyhoeddus. Ahmet Erbas, got y ddalfa yn y flwyddyn yn y Goruchaf lys, fodd bynnag, yn gyffredinol wedi bod yn y carchar am ddeng mlynedd ar hugain. Yr oedd yn ei amser bodyguard i bandelederen Danny Abdalla o 'Rhyngwladol Clwb', ac yn serennu yn y TELEDU dokumentarerne 'y Carcharorion - bywyd yn y carchar'. Cafodd ei ddedfrydu i'r ddalfa, pan saethodd y tri bysedd traed y droed dde o wrthwynebydd, a oedd mewn mentalundersøgelse hystyried yn beryglus, yn emosiynol aflem ac yn anodd personlighedsafvigende. Yn, y llys yn gwrthod y yn Glostrup i ddiddymu forvaringsdommen, fel y gallai gael ei ddiarddel i Dwrci. Mae hefyd yn ddedfrydu i diarddel ar gyfer da Peter Kronholm, a adwaenir fel y 'Klædeskabsmorderen' a 'Mr Hapus' dagu yn, ei gyn-gariad yn ei fflat yn salmon stryd yn Copenhagen, ac yn cuddio y corff yn y cwpwrdd dillad, felly, y gallai fod yn ddiweddarach yn cael gwared ohono.

Cafodd ei ryddhau ar barôl yn, ac yn sefydlu puteindai yn ei fflat ar Østerbro, lle yn ei fod yn ymosod ar un -mlwydd-oed 'telefonpige', ei rhoi mewn gefynnau, ac a roddodd iddi y tâp ar gyfer y geg, yn tynnu bag plastig dros ei ben ac yn tynhau'r rhaff am ei wddf.

Ond sjippetovet wedi torri, ac yn yr un ffoniodd ei ffôn symudol, fel Peter Kronholm yn rhoi'r gorau i'r ymosodiad.

Roedd yn nerfus pan oedd yn gwybod bod ei ffrind oedd yn aros mewn car i lawr ar y stryd. Y -mlwydd-oed yn teimlo yn argyhoeddedig y byddai ef yn lladd hi a rholio hi i mewn i'r plastig, sy'n gosod yn barod ar y llawr. Retslægerådet argymhellir y ddalfa oherwydd mentalundersøgelse - am yr ail dro - yn dangos ei fod mor personlighedsforstyrret ac yn beryglus, yn y ddalfa a oedd yn angenrheidiol er mwyn atal troseddau newydd. Kimber Andersen, oedd ym mis ebrill a dedfrydu i'r ddalfa gan y llys Goruchaf ar ôl ymgais llofruddiaeth ar y dyn, a oedd yn flaenorol yn tystio yn ei erbyn ef. Roedd yn cael ei yrru allan i'r goedwig ac yn saethu dau gwaith gyda oversavet dryll, ond yn goroesi oherwydd ei fod ar hap yn dod o hyd gan mynd heibio-by. O fewn forvaringsdommen fe'i cafwyd yn euog yn ddeg gwaith ar gyfer ymhlith pethau eraill, ladrad, bygythiadau, våbenloven a dynladdiad.

Mae wedi bod yn symud o gwmpas rhwng nifer o garchardai ac wedi bod yn disciplinærstraffe, ymhlith pethau eraill, bygythiadau i staff y carchar a meddiant o ganabis.

Yn efe yn eistedd hynysu mewn o ddiwrnodau, oherwydd bod y carchar yn meddwl bod yn unrhyw garcharorion a oedd yn addas ar gyfer cymrodoriaeth gydag ef.