TRWYDDED dros dro — Rheolau — gwneud Cais — PrisOs bydd yr heddlu wedi cyhuddo chi gyda groes y deddfau traffig — f

Yr holl drwyddedau gyrru a gyhoeddwyd gan

Ionawr bydd yn ddilys am gyfnod nad yw’n fwy na pymtheg mlynedd, yn dibynnu ar y drwydded yrru categori (yn), eich oedran a chyflwr iechyd. Mae hefyd yn berthnasol i ail-issuance o eich trwydded yrru, os bydd y cerdyn yn cael ei golli (ei golli neu ei ddwyn), difrodi, mae’n rhaid eu cyfnewid am y cerdyn credyd-typensåledes hefyd yn eich duplikatkørekort (hy. ail-issuance o eich drwydded wreiddiol, os bydd y cerdyn yn cael ei golli yn cael ei golli, dwyn, difrodi, mae’n rhaid eu cyfnewid am y cerdyn credyd-fath neu ei berchennog newid ei enw. Mae trwydded dros dro yn rhad ac am ddim os nad yw wedi cael ei golli. Mae’n hepgor, pan fyddwch chi wedi pasio prawf gyrru neu hen — oedran neu helbredsbetinget checkup meddygol. Fodd bynnag, os ydych am drwydded dros dro oherwydd ei fod yn cael ei golli neu ei ddifrodi, rhaid i chi dalu. Er mwyn cael trwydded dros dro, dylech gysylltu yn bersonol ar y borgercenter yn Denmarc — nid o reidrwydd yn y fwrdeistref lle rydych yn preswylydd.

Pasbort dilys

Os nad ydych yn meddu pasbort dilys, rhaid i chi medbringge eich gwreiddiol bedydd, enw neu dystysgrif geni a photo id