Twrnai Cael tri dyfyniadau rhad ac am ddim o fewn pedwar deg wyth awrOs ydych chi, fel mae pobl yn y rhan fwyaf o, gellir dod o hyd i medrus cyfreithiwr am bris rhesymol ymddangos fel tasg frawychus. Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl, diolch byth, anaml iawn yn cael yr angen am gyfreithiwr, ac felly mae ganddynt ychydig o brofiad a mewnwelediad i mewn i’r farchnad. Felly, lle mae un yn dechrau? Beth ydych chi’n mewn gwirionedd angen.

Bydd y cwestiynau yn cael eu llawer yn y diwydiant traddodiadol, cyhyd â bod ar draul y defnyddwyr wedi elwa o uigennemskueligheden ar y farchnad. Ageras yn Denmarc mwyaf cyfryngwr y gwasanaethau. Ein prif genhadaeth yn seiliedig ar awydd i wneud y farchnad ar gyfer y gwasanaethau yn dryloyw ac ar gael i preifat a chwsmeriaid busnes. Mae ein gwasanaeth cyfieithu diriaethol yn yr ydym yn eu darparu i chi gyda thri debyg cynigion sy’n cyd-fynd â’ch anghenion personol a’ch dewisiadau, felly rydych chi yn y sefyllfa orau posibl pan fydd angen i chi ddod o hyd i’ch nesaf cyfreithiwr. Mae hyn rydym yn ei wneud yn hollol rhad ac am ddim a heb rwymedigaeth. Mae ein rhwydwaith gwerthfawr yn cynnwys nifer o gannoedd annibynnol gyfraith gwmnïau ar draws y wlad. Mae hyn yn galluogi, ein bod yn gallu diwallu pob math o anghenion — mawr a bach. Felly beth naill ai ydych yn chwilio am gyfreithiwr am lai sy’n sefyll ar ei ben ei hun yn y dasg fel f. ex. y gwaith o ddrafftio ewyllys, neu os ydych yn chwilio am solet partneriaeth gyda busnes cyfreithiwr, felly rydym yn cael yr ymgeiswyr. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ein ffurflen gysylltu. Ar ôl dim ond wyth awr a deugain ydych yn sefyll gyda tri berthnasol a chymaradwy cynnig ar ei law. Y teitl proffesiynol cyfreithiwr yn diogelu teitl. Mae hyn yn golygu y mae’n rhaid i amodau penodol gael eu bodloni cyn y gall un yn galw eu hunain yn gyfreithiwr. Yn gyntaf oll, byddwch yn gyfreithiwr cymwysedig trwy y brifysgol. Yna rhaid i chi gael tair blynedd o brofiad fel paragyfreithiol mewn cwmni cyfreithiol. Os ydych chi wedi gorffen ei radd meistr ôl d. ym mis ionawr, mae’n rhaid i chi hefyd roi’r eiriolwr ar hyfforddiant. Mae’r hyfforddiant yn cymryd un flwyddyn ac yn dod i ben ag ysgrifennu a phrawf ymarferol. Dim ond yna mae’n rhaid i un yn galw eu hunain yn gyfreithiwr. Felly, cyfreithiwr yn aml hefyd mae mwy o wybodaeth a phrofiad o gymharu â cyfreithiwr, sydd yn aml hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y pris. Ond dim ond oherwydd un cyfreithiwr, nid yw hyn yn golygu y gallwch gymryd yr holl achosion. Newydd ei gyfreithiwr cymwysedig yn unig yn cyfaddef yn Llys y dosbarth, sydd yn y cyntaf, ac ar ei isaf yn y llys. Pan fydd y cyfreithiwr wedi ennill profiad fel ymgyfreitha, bydd ef neu hi gall hyn ymlaen yn cael hawliau cynulleidfa yn yr uchel Lys, a oedd yn yn cael y nesaf ac yn y canol yn y llys. Y dylai cyfreithiwr, fodd bynnag, yn gyntaf llwyddo yn y dau achosion prawf yn yr uchel Lys er mwyn cael eu gallu i gyflawni hyn. Yna bydd y cyfreithiwr yn gallu ysgrifennu (L) ar ôl eu henw. Olaf ac ar ben y llys yn y llys Goruchaf. Cyflawni y cyfreithiwr dderbyn i’r bar yma, bydd ef hi yn ysgrifennu (H) ar ôl yr enw. Yr unigolyn cyfreithiwr yn gallu i fynd ar drywydd achosion uchel i fyny yn y llys system wedi bwysigrwydd mawr yn yr achos o apeliadau. Mae achos sy’n cael ei apelio i lys uwch nag y cyfreithiwr cael ei dderbyn i’r bar yn, efallai y byddwch am i gael i newid y cyfreithiwr. Yn ogystal, y cyfreithiwr hawliau o’r gynulleidfa hefyd yn cael effaith ar y cyfreithiwr yn y pris. Cyfreithiwr gyda hawliau o gynulleidfa yn y Goruchaf bydd y llys uchaf yn debygol o fod yn fwy costus na cyfreithiwr a dim ond wedi dderbyn i’r bar yn y Llys dosbarth. Yn Nenmarc, yr holl gyfreithwyr yn, mewn egwyddor, yn cymryd pob math o dasgau. Fodd bynnag, arbenigedd wedi dod yn gyffredin iawn yn y proffesiwn cyfreithiol, yn enwedig ymhlith y mwyaf cwmnïau cyfreithiol. Isod byddwch yn dod o hyd rhai o’r dyletswyddau cyffredin, fel atwrnai i ddelio gyda, ac a allai hefyd fod yn berthnasol i chi. Mae’r uchod yn gweithio yn unig sampl o’r nifer o wahanol dasgau y cyfreithiwr yn delio gyda. Ei gwneud yn ofynnol i chi i gyfreithiwr sy’n arbenigo mewn maes sy’n cael ei grybwyll yma, rydym yn dal i annog chi i gysylltu â ni, wrth i ni fel Denmarc annibynnol mwyaf yn rhwydwaith o gyfreithwyr yn cael y gallu i ddarparu ar gyfer bron pob math o anghenion. Yn Nenmarc, mae prisiau rhad ac am ddim. Mae hyn yn golygu bod y cyfreithiwr yn cael ei bennu yn gyfan gwbl gan ei gynrychiolaeth. I chi fel defnyddiwr, mae hyn yn golygu y gallwch yn dod ar draws fawr iawn gwahaniaethau yn y pris ar gyfer yn union yr un perfformiad. Beth mae cyfreithiwr gall costau felly yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Fel y soniwyd yn gynharach, yn chwarae yn rûl, yn y llys cyfreithiwr cael ei dderbyn i’r bar. Wedi i’r cyfreithiwr arbenigo mewn maes penodol o waith, ac sy’n benodol ar gymwyseddau, gall hyn hefyd yn helpu i wthio’r pris i fyny. Drwy wneud defnydd o’r Ageras byddwch yn cael cyfle i dderbyn tri heb ymrwymiad ac yn debyg yn cynnig o wahanol gyfreithwyr. Gyda thri cynnig mewn llaw i chi sicrhau eich bod yn cael pris teg gyda’ch cyfreithiwr. Ageras yn Denmarc mwyaf cyfryngwr y gwasanaethau. Gyda’i gilydd gyda ein rhwydwaith o gannoedd o gyfreithwyr dros y wlad, rydym wedi llwyddo i helpu mwy na. o bobl i ddod o hyd i’r dde cyfreithiwr. Ar y sail y cwblhawyd ffurflen gyswllt, rydym yn casglu tri cynnig gan gyfreithwyr sy’n cyd-fynd â’ch anghenion a’r meini prawf yn y ffordd orau bosibl. Mae ein rhwydwaith eang o bartneriaid yn galluogi, ein bod yn gallu dod o hyd i dri arbenigwyr i eich ymholiad cyfreithiol. Ymhlith yr arbenigwyr hyn rydym yn cydweithio gyda llai hunan-gyflogedig cyfreithwyr i y gwych y gyfraith cwmnïau. Yn fyr, gallwn gyflawni hyd yn oed y rhan fwyaf o ymholiadau penodol. O fewn pedwar deg wyth awr, byddwch yn derbyn tri berthnasol a chymaradwy advokattilbud, sy’n cyd-fynd â’ch dymuniadau.

Ageras creu tryloywder o fantais i chi

Gyda thri cynnig mewn llaw, rydym yn cryfhau, nid yn unig eich penderfyniad, rydym yn arbed amser ac arian i chi