Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Undebau llafur a-bocs - Busnes Denmarc


Byddwch yn cael y cyfan am ddim ond kr. ar ôl treth)

Busnes Danmarks-kasse ar eich cyfer chi, yn gweithio gyda gwerthiant a marchnata

Mae gennym fel y yn unig (a-kasse) yn Nenmarc yn llawn ffocws ar eich proffesiynoldeb, felly rydym yn gwybod beth mae'n ei gymryd i fynd â chi yn ôl ar y farchnad swyddi eto.

Fel aelod o'r Busnes Danmarks-kasse rydych yn sicr o fudd-daliadau diweithdra os byddwch yn colli eich swydd. Ar yr un pryd, rydym yn eich helpu yn ôl ar y farchnad lafur drwy roi cyngor, unigol, sesiynau hyfforddi, gweithdai, cyrsiau a llawer mwy. P'un a ydych yn rheolwr, gweithiwr neu hunan-gyflogedig, rydym yn trefnu, gyda'i gilydd, llif sy'n gweddu i chi ac yn eich sefyllfa. Gallwch gofrestru eich hun ar yr un pryd, mae ein undeb llafur, byddwch yn cael un o'r rhataf kombinationsløsninger ar gyfer dim ond kr. Ydych chi dan hyfforddiant, yn cael ei rhad ac am ddim i fod yn aelod o'r Busnes Danmarks-kasse). Cofiwch i gofrestru am docynnau o fewn y deuddeg mis cyn diwedd cyfnod yr astudiaeth. Ydych yn sicr yr hawl i fudd-daliadau diweithdra gyda yr un fath, pan fydd y diploma yn cael ei yn y tŷ, ac yn yr helfa ar gyfer yr breuddwyd swydd yn cychwyn. A ydych yn aelod o ein a-box, ac mae'r undeb llafur, yna mae gennych yr opsiwn i dynnu lønsikring fel atodiad i'r eich budd-daliadau diweithdra. am sut y gallwch sicrhau i fyny i eich cyflog os rydych yn yn dod i ben.