Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Wneud cais am neu adnewyddu daneg pasbort


Rydych yn rhydd i ddewis y fwrdeistref

Pan fyddwch eisiau i gael pasbort, mae'n rhaid i chi gysylltu â chi yn bersonol yn y gwasanaeth dinesydd waeth beth fo'u hoedranMewn rhai bwrdeistrefi, mae posibilrwydd y gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer pasbort newydd yn y digidol hunan-gwasanaeth ateb, cyn y byddwch yn cwrdd yn y ganolfan cyngor ar bopeth.

Mae pob pasbortau newydd rhaid yn cynnwys olion bysedd, felly byddwch yn cael digidol olion bysedd, pan ydych yn archebu pasbort newydd.

Mae hyn yn berthnasol hyd nes y ceir rhybudd pellach, nid ar gyfer plant o dan ddeuddeng mlynedd. Cofiwch, os bydd eich plentyn yn rhaid i gael pasbort, y person sydd yn y ddalfa dros y plentyn, ceisio am basbort newydd, ac yn rhoi caniatâd cyn y pasbort yn cael ei gyhoeddi. Mae'r ddau yn rhaid i rieni yn rhoi eu caniatād, os bydd y ddau riant gyfrifoldeb rhiant. Pan fyddwch yn adnewyddu eich pasbort, byddwch bob amser yn cael pasbort newydd nifer. Felly, mae'n bwysig i fod yn ymwybodol os byddwch wedi prynu tocynnau, ac y byddwch wedi eich hen basbort nifer, felly gall tocynnau hedfan fod yn annilys. Oes gennych chi eich hen basbort rhif, gallwch chi gysylltu â'ch cwmni hedfan, ac felly efallai y byddant efallai yn newid y pasnummeret y newydd rhif pasbort, os oes angen. Os ydych yn dane, sy'n byw dramor ac y dylid cael newydd daneg pasbort, yn cael y rhataf, os byddwch yn archebu basio, pan fyddwch chi ar ymweliad yn Denmarc. Pob daneg gall dinasyddion gael pasbort yn bersonol i'r gwasanaeth dinasyddion mewn unrhyw fwrdeistref. Nid oes angen i fyw yn y fwrdeistref, neu os oes gennych unrhyw gysylltiad arbennig iddo. Os nad ydych yn medru mynd i Ddenmarc, gallwch wneud cais am basbort yn y daneg llysgenadaethau a swyddfeydd is-genhadon. Y weinyddiaeth dramor gwefan byddwch yn dod o hyd i wlad rhestr. Yma gallwch cliciwch eich ffordd i lle mae'r llysgenhadaeth a neu genhadon a leolir yn mhob gwlad, yn ogystal â sut yr ydych yn gwneud cais beth sy'n rhaid i chi ei dalu a pha ddogfennau, lluniau a phethau eraill y mae'n rhaid i chi gael gyda. A ydych yn hwyr gyda'r archebu eich pasbort, mae tri opsiwn ar gyfer cyflwyno pasbortau mewn achosion o frys: gallwch gael ymestyn eich presennol byddwch yn ofalus unwaith y bydd ar stamp, os bydd eich pasbort wedi dod i ben o fewn y tri mis diwethaf neu a fydd yn dod i ben o fewn amser byr, cyn i chi angen i deithio.

Ond dim ond yn y achos yn ei bod yn bosibl i gyrraedd i archebu pasbort newydd - er enghraifft drwy aciwt angen i deithio.

Mae'r estyniad yn berthnasol hyd nes y byddwch yn dychwelyd adref gan eich taith - ond uchafswm o un flwyddyn.

Rydych yn rhoi caniatâd drwy lofnodi'r cais

Mae'r estyniad nid yw'n costio unrhyw beth.

Mae'n rhaid i chi ymddangos yn bersonol yn y gwasanaethau bwrdeistrefol ac yn cael eich pasbort. Y posibilrwydd i gael ei adnewyddu pasbort hefyd yn berthnasol i blant, eu pasbortau.

Yma, mae'n rhaid i'r plentyn yn ymddangos yn bersonol.

Os bydd y ddalfa ar y cyd, mae'r ddau riant yn llofnodi'r cais, ond nad oes gennych y ddau o'r ddau gyfarfod i fyny. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol nad yw pob gwledydd yn derbyn forlængelsespåtegning yn y pasbort. Mae i fyny i chi ymchwilio i weld a yw eich taith yn derbyn hynny. Beth allwch chi ei wneud drwy eich rejsemåls llysgenhadaeth yn Nenmarc neu eich asiant teithio. Gallwch dim ond yn cael teithio brys y ddogfen, os na allwch chi gyrraedd i gael pasport dilys. Mae'r pris yn yr un fath ag ar gyfer y pasbort cyffredin. Rydych yn mynd i borgerservicecenter i gael brys ddogfen deithio. Nødpasset wedi rhai cyfyngiadau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'n cael ei gyhoeddi yn unig ar gyfer y cyfnod y byddwch yn teithio, ac uchafswm o un flwyddyn. Mae gwledydd, fel yr UNOL daleithiau, sydd nid yw'n cymeradwyo nødpasset i gael mynediad. Gallwch ddod o hyd trosolwg o wledydd eraill pasbortau a fisas yn y weinyddiaeth dramor gwefan. Os yw eich dyddiad gadael mor agos, nad ydych yn gallu aros ar gyfer darparu rheolaidd o - diwrnod gwaith, nid yw y posibilrwydd o gyflym-olrhain. Mae'n cymryd pedwar diwrnod busnes. I gael eu cyhoeddi, neu i adnewyddu pasbort ar gyfer eich plentyn o dan ddeunaw mlynedd i ddeiliaid y chyfrifoldeb rhiant i lenwi allan yn y caeau ar y ffurflen ganiatâd yn y cais, os bydd y ddalfa ar y cyd.

Pan fyddwch yn gwneud cais am basbort ar gyfer eich plentyn, rhaid i'r plentyn fod yn bresennol.

Gwneud cais yr un rheolau ar gyfer pasbortau ar gyfer y plant fel ar gyfer pasbortau ar gyfer yr oedolion, gan ystyried er enghraifft, mae ansawdd y llun yn dod.

Fodd bynnag, mae plant o dan ddeuddeng mlynedd, hyd yn hyn nid ydynt yn darparu olion bysedd.

Os eich plentyn yn cael ei henwi, ac Yn teithio, rhaid i chi fod yn ymwybodol bod gwledydd unigol, megis Lloegr a'r UNOL daleithiau yn gwarantu y gall eich plentyn yn mynd i mewn i'r wlad heb broblemau. Os ydych yn dane ac wedi dod yn rhieni tra rydych chi dramor, rhaid i'ch plentyn gael daneg pasbort ar sail gyfartal gyda phob eraill, i deithio pryd bynnag y bydd yn cael ei godi. Gwneud cais am daneg pasbort yn y daneg cynrychiolaeth y llysgenhadaeth yn y wlad yn yr un ffordd ag y chwilio am basbort yn Denmarc o ddinasyddion gwasanaethau. Os yw eich plentyn o dan ddeunaw mlynedd allan i deithio, ac i chi fel rhiant neu warcheidwad ddylai fod, gall eich plentyn risg yn cael ei wrthod mynediad i mewn rhai gwledydd. Nid oes rhestr o'r gwledydd y mae am.

Felly, mae'n syniad da o flaen llaw i gysylltu â llysgenhadaeth neu swyddfa is-gennad y wlad y bydd eich plentyn yn teithio i.

Byddant yn gallu rhoi gwybod i chi am y rheolau o blant a phobl ifanc o dan ddeunaw oed, sy'n teithio i mewn i'r wlad heb eu rhieni neu warcheidwad.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y issuance o pasbortau gan droi at y bwrdeistref ac yn darllen yr heddlu rheolau ar gyfer lluniau pasport.

Rhaid bod olion bysedd mewn pob pasbortau newydd, ac eithrio yn y pasbortau plant o dan ddeuddeng mlynedd. Mae'n costio saith ar hugain o kr. i gael cofnodi digidol ac olion bysedd at eich pasbort. Os byddwch yn colli eich pasport yn Nenmarc, mae'n rhaid i chi adrodd amdano mistettil yr heddlu, sy'n diddymu y pasbort, felly nid yw bellach yn ddilys. Herefterhenvender chi i y fwrdeistref lle rydych yn gwneud cais am basbort newydd, fel yr ydych chi eich hun skalbetale. Os byddwch yn colli eich pasbort dramor, mae'n rhaid i chi politianmelde a gofyn am adroddiad yr heddlu neu dderbynneb. Mae'n rhaid i chi eu cymryd gyda chi i'r daneg llysgenhadaeth yn y wlad ynghyd â dau lluniau pasbort, yn byw i fyny i billedreglerne. Y llysgenhadaeth yn gallu rhifyn newydd dros dro pasbortau (dogfennau teithio brys), sy'n gymwys, i chi ddod yn ôl i Denmarc. Mae'n rhaid i chi dalu ffi neu ffioedd ar gyfer y issuance o nødpasset. Mae angen i chi ddangos ei bod yn angenrheidiol i gael pasbort ychwanegol. Dod â datganiad gan eich cyflogwr ac yn chwilio a yw'r pasbort ychwanegol yn y fwrdeistref. Mae'r pris yn yr un fath ag ar gyfer y pasbort cyffredin. Yn ychwanegol basbort yn cael ei gyhoeddi yn unig am hyd y daith, fodd bynnag, uchafswm o ddwy flynedd. Mae'n rhaid i chi â llaw yn eich pasbort ychwanegol yn ôl i'r fwrdeistref ar ôl eu defnyddio. Os ydych chi wedi newid y cyfan neu rannau o eich enw allan, mae'n syniad da i gael pasbort newydd. Am resymau diogelwch, cwmnïau hedfan ac asiantau teithio yn ei wneud, nid yn gadael i chi deithio os nad yw'r enw ar y tocyn a'r enw yn y pasbort yr un fath. Mae'r weinyddiaeth dramor fod yn ddinesydd gwasanaeth yn gallu helpu gyda gwybodaeth am wledydd eraill rheolau ar gyfer pasbort. Mae rhai gwledydd yn ei gwneud yn ofynnol bod eich pasbort yn ddilys am chwe mis neu fwy tu hwnt i hyd y daith. Mae'n eich cyfrifoldeb i wirio y rheolau y wlad rydych yn teithio iddi. Edrychwch ar y evs gyda eich rejsemåls llysgenhadaeth yn Nenmarc, lle mae'n rhaid i chi deithio i: weinyddiaeth dramor app, UM Rejseklar gellir ei lawrlwytho oddi ar yr holl siopau app. Mae'r app yn caniatáu i chi yn haws i chi baratoi eich taith - ac nid y lleiaf, y gallu i yn fwy yn hawdd ei gael mewn cysylltiad â'r Weinyddiaeth materion tramor, os rhywbeth yn mynd o'i le.