Y sefydliad ar gyfer Hawliau dynolDarllenwch yma am hawliau dynol yn y gyfraith-ddeddfwriaeth ac yn y cyrff sy’n gweithio gyda hawliau dynol yn Denmarc. Ewrop, democratiaeth a hawliau dynol wedi cael eu cydblethu i lawer o gannoedd o flynyddoedd. yma ar y dyn-datblygiad y farchnad, y comisiwn Ewropeaidd Dynol-rettighedskonvention ac Asiantaeth yr UE ar Hawliau Sylfaenol. Heddiw, mae hawliau dynol yn fyd-eang yn yr ystyr bod y cynulliad cyffredinol y CENHEDLOEDD unedig wedi mabwysiadu rhyngwladol datganiadau ar hawliau dynol, er enghraifft, y datganiad Cyffredinol o.

Gallwch gael cyngor a chymorth oddi wrth yr Adran Hawliau dynol, os ydych yn teimlo eich gwahaniaethu yn eich erbyn oherwydd eich rhyw, eich hil neu’ch tarddiad ethnig. Y sefydliad Ligebehandlingsrådgivning yn cynnig cyngor ar yr hawl i beidio â dioddef gwahaniaethu, yn ogystal fel cymorth i fynd ar y blaen gyda eich achos. Isod gallwch ddarllen mwy am pryd y gall gwahaniaethu gael eu gwahardd, a sut y gallwch chi wneud cwyn. Drwy arwyddo i fyny ar gyfer y Sefydliad hawliau dynol cylchlythyr, rydym yn cofnodi eich e-bost ac enw.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i anfon ein cylchlythyrau