Ymdrechion yn AfghanistanO ddechrau, yn cymryd dros y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch cyfrifoldeb llawn am ddiogelwch yn Afghanistan. Mae hyn yn ansvarsskifte yn nodi dechrau yn fwy cytbwys cydweithrediad rhwng Afghanistan ac yn y gymuned ryngwladol. Mae’r wlad yn parhau i wynebu heriau sylweddol. Y cyn-ISAF-genhadaeth (Rhyngwladol Cymorth Diogelwch Heddlu) yn cael ei felly, ar wahoddiad y llywodraeth afghan, yn cael eu disodli gan NATO dan arweiniad yn Gadarn yn Cefnogi Cenhadaeth (WITS). RSM yn cynnwys mwy nag. milwyr, yn anelu at gryfhau afghanistan gallu i reoli eu diogelwch eu hunain. RSM nid yw cenhadaeth brwydro yn erbyn, ond yn canolbwyntio ar hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth i sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch. RSM hefyd yn Afghanistan ar y mandad y cyngor diogelwch y CENHEDLOEDD unedig. niogtredive gwledydd sy’n cymryd rhan yn y genhadaeth. Denmarc milwrol cyfraniad yn Afghanistan gweithredu o fewn y fframwaith rhybuddio B o. rhagfyr ar daneg milwrol cyfraniad i RSM. Yr amcan o Denmarc milwrol hymdrechion yn cyfrannu gyda poblogaidd ar ôl ffitrwydd, cyngor a støttekapaciteter yn y genhadaeth. Yn ystod i addasiad gael ei wneud i daneg rym cyfraniadau, sydd wedi creu amodau i gwrdd ag amcanion newydd o dan y RSM. Ffitrwydd rådgivningsindsatsen yn cael ei chasglu yn Kabul a maint y ffeil o denmarc milwrol cyfraniad yn cynnwys tua. un gant o bobl. Yn cynnwys tua. pump ar hugain o bobl, a ddosbarthwyd yn cynghori swyddogaethau yn y fyddin afghan academi ac yn yr afghan officersakademi, y fyddin afghan yn arbennig ar ysgolion a hyfforddwyr i adeiladu afghan C- awyren trafnidiaeth capasiti. Amcan cyffredinol y daneg ymdrechion yn Afghanistan yn cyfrannu at genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang diogelwch drwy atal y wlad unwaith eto yn dod yn noddfa i derfysgwyr. Ar yr un pryd, daneg hymdrechion yn cyfrannu at ymddangosiad sefydlog ac yn fwy datblygedig yn Afghanistan, a oedd yn cario ei ddiogelwch ei hun, yn parhau democrataidd datblygu a hyrwyddo parch at hawliau dynol. Diben y RSM yn cael ei gynnwys er mwyn sicrhau diogelwch cadarn sefydliadau, lle y lluoedd diogelwch dan rheolaeth sifil, ac yn rheoli diogelwch yn unol â afghan gyfraith a chyfraith ryngwladol. Denmarc wedi gyda Afghanistan cynllun — cynhwysfawr cynllun tair blynedd ar gyfer y daneg milwrol a sifil ymdrechion yn Afghanistan tan ddiwedd. Mae’r pwyslais yn y daneg yw ymgysylltu ar y datblygiad ymdrech. Gan gynnwys yn seiliedig ar y sylw ar y tair egwyddorion strategol: atgyfnerthu, sy’n dangos bod Denmarc yn canolbwyntio ar y meysydd craidd, sydd hyd yn hyn wedi bod yn creu canlyniadau, f. ex. yn yr addysg o afghan perchnogaeth, sy’n tanlinellu pwysigrwydd y llywodraeth afghan i gymryd yr awenau mewn perthynas â’r cyflenwad o diriaethol cynnydd yn y boblogaeth normaleiddio, sy’n pwysleisio pwysigrwydd o ddatblygu’r berthynas rhwng y afghan awdurdodau ac yn y gymuned ryngwladol yn y cyfeiriad y mae mwy o ddatblygiad cytbwys. Yn ogystal, Denmarc yn cefnogi yn weithredol heddwch a chymod broses rhwng y llywodraeth afghan, ac y Taliban yn ogystal ag ar y prif grwpiau o wrthryfelwyr. Yn y blynyddoedd diwethaf, gwnaed cynnydd sylweddol yn adeilad y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch, fel bod y cryfder y diwrnod yn cynnwys tua. dyn wedi torri i lawr ar yr heddlu a’r fyddin. Ond mae dal i fod angen mwy o gapasiti yn adeilad y lluoedd diogelwch. Yn y ffrâm y RSM yn Nenmarc â sicrhau bod afghanistan yn cael yr hyfforddiant cywir a’r sgiliau i wneud y lluoedd diogelwch yn gallu i ymdrin â diogelwch y wlad, hefyd yn y dyfodol. Daneg udviklingsengagement yn canolbwyntio gwahaniaethau canlynol. a. ar twf a chyflogaeth, addysg a chryfhau democratiaeth a hawliau dynol. Dyrannu miliwn yn flynyddol yn y cyfnod — i ddatblygu ymdrech. Drwy rhanbarthol heddwch a sefydlogi ar gyfer y rhaglen Afghanistan-Pakistan gwneud Denmarc ar gyfartaledd o gannoedd o miliwn o dkk. y flwyddyn at yr adeilad yn y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch. Daneg Afghanistan cynllun — gefnogir gan y democratiaid cymdeithasol, y Sosialaidd Plaid y bobl, Y Chwith Radical, y rhyddfrydwyr, Y blaid Geidwadol y Blaid pobl, yr Danish bobl y Blaid Rhyddfrydol a Chynghrair. Denmarc yn Affganistan er mwyn:Sicrhau Denmarc. Ni ddatrys nid yw y problemau yn Afghanistan, yn dod y problemau i ni. Mae’r strategaeth yn y daneg ymdrech yn Afghanistan yn y tymor hir. Yma, gallwch ddarllen mwy am y cefndir a strategaeth ar gyfer gweithredu: Afghanistanstrategien yw strategaeth gyffredinol ar gyfer y daneg ymdrechion yn Afghanistan yn ystod y cyfnod. Mae’r strategaeth yn disgrifio’r heriau a daneg ymdrech. Y berthynas rhwng y gymuned ryngwladol ac Afghanistan yn cael ei symud ar ôl i mewn i gyfnod newydd. O droad y flwyddyn, mae cyfrifoldeb llawn am y wlad diogelwch a gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol o afghanistan eu hunain. Mae’r cynllun yn cynnwys Denmarc cyfanswm ymdrech — yn y gwleidyddol, milwrol, yr heddlu ac ymdrechion datblygu — hyd at ddiwedd, ac ar ôl hynny ni fydd mwyach fod yn daneg unedau ymladd yn Afghanistan. Mae’r cynllun yn lleoedd allweddol o bwyslais ar afghan perchnogaeth felly, cyfrifoldeb yn yr holl ardaloedd, yn ffurfiol ac yn effeithiol trosglwyddo i afghanistan. Ar yr un pryd bydd yn cael ei gyda Afghanistanplanen — cynnal a Denmarc hefyd, ar ôl y bydd yn parhau i fod yn bresennol a bl. a. darparu datblygiad helaeth cymorth i’r wlad. Mae’r adroddiadau yn dangos bod Denmarc yn parhau i ddarparu cyfraniad cadarn i Afghanistan yn sefydlogi. Er gwaethaf heriau mawr, daneg ymdrechion yn yn cyfrannu at greu canlyniadau a chynnydd ar nifer o feysydd, a gweithrediad y Helmand cynllun yn symud ymlaen yn ôl y cynllun mewn perthynas â’r rhan fwyaf o’r meincnodau. Cyhoeddodd y llywodraeth ym mis mehefin strategaeth newydd ar gyfer y cyfanswm daneg ymdrech yn Afghanistan. Y strategaeth ei pharatoi gan y weinyddiaeth Amddiffyn ac Y weinyddiaeth materion tramor mewn cydweithrediad agos â’r pleidiau yn y Senedd danaidd, sy’n cael y tu ôl i’r daneg ymdrech yn Afghanistan. Mae’r strategaeth yn nodi’r amcanion cyffredinol ar y cyfan daneg ymdrech ac yn seiliedig ar integreiddio gwleidyddol, milwrol a datblygu dull. Y Helmand — cynllun yn amlinellu’r targedau ar gyfer y daneg ymdrechion yn y dalaith Helmand yn Afghanistan yn. Mae’r trawsnewid graddol o denmarc ymdrech yn Afghanistan, a ddechreuodd yn, yn parhau. Daneg milwyr yn y blynyddoedd i ddod yn raddol pylu yn y cefndir ac yn gynyddol yn gadael y lluoedd diogelwch afghan yn cymryd yr awenau. Cyhoeddiad ar y daneg ymgysylltu yn Afghanistan yn Y cyhoeddiad newydd»Afghanistan — pam, sut ac am ba mor hir.»yn darparu atebion i rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir am y strategaeth yn Affganistan, a Denmarc concrid yn cyfrannu gyda a’r hyn y mae’r canlyniadau yn cael eu. Y Helmand cynllun yn disgrifio amcanion y daneg ymdrech yn y dalaith helmand yn Affganistan yn. Yn, Denmarc a y lluoedd diogelwch afghan yn y boblogaeth yn uniongyrchol cydweithrediad, a fydd yn y pen draw rhoi y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch yn gallu i gymryd drosodd diogelwch cyfrifoldebau. Denmarc fydd yn, hefyd yn gwneud gwyriad sylweddol o ymdrechion ar gyfer adeiladu gallu a sefydlu ‘partneriaeth’ gyda lluoedd diogelwch afghan. Mae’r ymdrechion yn Helmand yn rhan ganolog o denmarc ymgysylltu yn Afghanistan. Adrodd ar y daneg ymdrechion yn Helmand, mae datganiad blynyddol o’r amcanion, sy’n daneg sifil a milwrol ymdrechion ceisio ei gyflawni yn y dalaith Helmand. Y Helmand cynllun yn yn parhau ar y gwaith o. Y Helmand cynllun yn yn disgrifio amcanion, sy’n daneg sifil a milwrol ymdrechion ceisio ei gyflawni yn. Blaenoriaethau o — diogelwch, sefydlogi, addysg, llai o radicaleiddio ar barhau allweddol. Yr un flwyddyn yn y gorwel amser ar gyfer y Helmand-rhaid i’r cynllun sicrhau y posibilrwydd ar gyfer aml addasiadau yn ansefydlog rhanbarth. Mae’r adroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer ar y strategaeth y llywodraeth ar gyfer y cyfanswm daneg ymdrech yn Afghanistan. Mae’r strategaeth yn nodi’r amcanion cyffredinol ar y cyfan daneg ymdrech ac yn seiliedig ar integreiddio gwleidyddol, milwrol a datblygu dull. Ar sail y strategaeth»daneg ymdrech yn Afghanistan -«, daneg Senedd a fabwysiadwyd y. rhagfyr i gryfhau daneg cyfraniad at y rhyngwladol cymorth diogelwch heddlu yn Afghanistan. Mae hyn yn rhybuddio yn awr yn cynrychioli ffurfiol gwleidyddol sail ar gyfer y daneg ymdrechion milwrol yn Afghanistan. Y gymuned ryngwladol yn cael eu gwneud ymdrechion mawr i wella diogelwch ac yn creu datblygiad sefydlog yn Afghanistan. NATO adroddiad blynyddol ar gyfer yn rhoi cipolwg ar y mae llawer o amrywiol gamau gweithredu y dylid sicrhau sefydlog a heddychlon Afghanistan. ‘Denmarc yn Affganistan’ yn dweud wrth y milwrol a sifil daneg ymdrech yn Afghanistan. Mae’r ffilm yn dangos rhai o’r canlyniadau, ond hefyd rhai o’r heriau a’r costau sy’n gorwedd yn y ymdrechion yn Afghanistan. Y weinyddiaeth materion tramor a’r weinyddiaeth Amddiffyn mewn cydweithrediad gwneud ‘Denmarc yn Afghanistan’, sy’n cael ei gynhyrchu gan yr Amddiffyniad yn y ganolfan Cyfryngau yn y gostyngiad o. Missionsområde: Afghanistan. Mae’r rhan fwyaf o denmarc milwyr lleoli yng ngogledd Afghanistan yn Kabul ardal