Yn achos newydd o’r frech goch yn Denmarc — TELEDUMae dyn ifanc o ogledd Sealand yn ôl datganiad i’r wasg gan Statens Serwm Institut wedi cael eu heintio â’r frech goch.

Y dyn, fodd bynnag, nid yw wedi bod yn Ffrainc, cyn y clefyd yn dorrodd allan. Mae wedi bod ar cyrchfan sgïo yn y de o sweden, pan oedd yn sâl, ac ar ôl dychwelyd adref, gan aros yn yr ystafell aros o’r nifer o ysbytai yn y Rhanbarth Cyfalaf.

Y wladwriaeth Serwm Sefydliad a fydd yn awr yn ymchwilio a oes cydberthynas rhwng tri a nodwyd achosion o glefyd heintus

Mae hyn yn awgrymu bod rhyw fath o haint yn Nenmarc, meddai Peter Henrik Andersen, afdelingslæge ar y Statens Serwm Institut. Daneg asiantaeth diogelwch Cleifion wedi cysylltu â holl y mannau perthnasol er mwyn sicrhau bod pobl sydd wedi bod yn agored i haint, ac nid imiwnedd yn erbyn y frech goch byddwn yn cysylltu â chi ac yn derbyn triniaeth briodol. Os oes amheuaeth ynghylch a yw un yn cael eu brechu yn erbyn y frech goch, rhaid i chi wirio p’un a ydych wedi cael Mae’r brechlyn MMR