Yn Copenhagen Cymorth CyfreithiolCopenhagen Cymorth cyfreithiol yn darparu cymorth am ddim i unrhyw un dinesydd, waeth beth fo’u cenedligrwydd, hyd yn oed os nad ydych yn byw yn Copenhagen neu yn Denmarc. Y graddau o ein helpu yw, fodd bynnag, yn ddibynnol ar incwm y cartref. Gallwn eich helpu chi gyda’r rhan fwyaf o faterion cyfreithiol, ac yn gynghorydd mewn bron yr holl awdurdodaethau, gyda rhai eithriadau prin. Cymorth cyfreithiol yn gweithio fel cyfreithiwr-yn y swyddfa, nid yn unig yn rhad ac am ddim. Rydych yn cael eu neilltuo yn barhaol ymgynghorydd, ac yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn cynorthwyo chi tan yr achos yn cael ei gwblhau. Grŵp mawr o weithwyr yn ystod haf wedi bod ar daith astudio i Club La Santa, Lanzarote gyda bl. a. addysgu yn y gyfraith newydd ar priodasol materion ariannol, papur trafod ar effeithiol gwaith achos Cymorth cyfreithiol, yn ffug o ffug dreial yn y gyfraith rhwymedigaethau yn ogystal â retshjælpsdysten, a oedd yn cystadlu yn rådgivningsdisciplinen sy’n ymwneud â’r person-iawndal a lesddaliadau. Y daith yn cael ei ariannu gan y cyfranogwyr eu hunain a grant gan Ddod â’ch cerdyn iechyd a’r holl bapurau perthnasol, fel y gallwn roi cyngor i chi eisoes yn yn y cyfarfod cyntaf.

hefyd yn eich NemID. Rydym yn aml yn angen, y gallwch agor mynediad at eich data gyda NemID. fel arall, byddwch yn cael ei anfon adref eto. Mae hyn yn wir heb eithriad, a hyd yn oed os yw’n newydd sbon achos. Ar y ffordd yr ydych bob amser yn siarad ag un o gynghorwyr, ac rydym yn sicrhau bod y cyngor yn cael i fod mor effeithlon ag y bo modd. Paratoi eich hun ar gyfer yr aros. Yn cynghori pawb yr un peth gyda’r nos, a byddem yn hoffi i helpu pawb fel y gorau y gallwn — ond ni fyddwn byth yn gwybod sut mae llawer yn dod. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod yna ychwanegol-yn brysur yn gynnar yn y noson, os byddwch yn ein ffonio. Rydym yn gwasanaethu dim ond y cleientiaid sydd wedi cyfarfod mewn person — yna rydym yn galw y cleientiaid eraill i fyny. Felly, gall fod yn hwyr. Nodwch fod hyd yn oed yn y ffûn amser weithiau gall fod yn anodd i gael drwy. Nid yw oherwydd nad ydym yn wir eisiau siarad gyda chi, ond oherwydd bod ein derbynfa yn ateb y ffonau ac yn gwasanaethu nifer o gleientiaid sy’n dewis i wneud cais yn bersonol. Mae’r eiddo wedi eu lleoli ar. a. llawr. Defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r anabl yn medru cael help i ddefnyddio y lifft. Rhaid i chi gael cynorthwy-ydd â chi, fel Y mae’r staff fel arfer, ni all adael yr adeilad. Y mae’n rhaid eu cael yn y cownter yn. llawr i gael mynediad at y elevator