Yn GYRRU HEB DRWYDDED Cosb ac cosbMae’n groes y deddfau Traffig i yrru heb drwydded, os yw o’r fath yn ofynnol i chi gael trwydded yrru ar gyfer y cerbyd dan sylw. Cerbydau modur a mawr mopedau mai dim ond yn cael ei yrru gan berson sydd wedi caffael trwydded yrru. Mae’n rhaid i’r gyrrwr, wrth yrru gennych drwydded yrru gydag ef a fydd, ar gais, i ddangos i’r heddlu. Yn ôl i færdselslovens §). rhaid i»y gyrrwr tra’n gyrru gennych drwydded yrru gydag ef a fydd, ar gais, yn dangos i’r heddlu». * Os nad yw-registreringspligtig moped, rhaid i chi gael præmiekvitteringen gyda chi (jv. Færdselslovens §).). Os ydych am ddod præmiekvitteringen, byddwch yn cael dirwy ychwanegol o mil £ (jv.

Y tro cyntaf y byddwch yn cael dirwy ar. kr, ond mae’n ddim o’i gymharu technegol y canlyniadau, os ydych yn ei gael yn euog mewn damwain traffig. Yn ogystal, byddwch yn rhedeg y risg o gael ei atafaelu cerbyd ac yn eu dedfrydu i’r carchar os ydych yn cael dro ar ôl tro yn cymryd ar gyfer gyrru heb drwydded. * os ydych yn dair gwaith yn y tair blynedd yn rhedeg yn y»bach mopedau»(hy. moped), nid yw atafaelu y moped. Hy. byddwch yn cael y byth yn ôl eto. DS. NID yw’n bosibl i gael llai o ddirwy gan y pga. oed neu ar incwm isel. Hy. nid oes UNRHYW amgylchiadau lliniarol arbennig, os ydych yn iau na deunaw mlwydd oed neu fyfyrwyr. Y prif cerbyd modur sy’n gofyn trwydded yrru, ar wahân bach moped, er gwaethaf y ffaith bod yr hawl i fod yn neu ddod yn feistr cerbyd o’r fath yn cael ei amddifadu o hynny diamod, bydd yn cael ei gosbi gan ddirwy, cf. fodd bynnag, yn y paragraff cyntaf. * os ydych yn tra’n gwahardd dair gwaith yn y tair blynedd yn rhedeg yn y»bach mopedau»(hy. moped), nid yw atafaelu y moped. Hy. byddwch yn cael y byth yn ôl eto. Fel man cychwyn hogi dau yn rhedeg yn tra wedi’i wahardd, tra dyfarnu fel arfer yng nghyswllt y nesaf strafposition yn y tabl uchod. Strafmaksimum o’r fath absoliwt mae’n cyfuno yn cymryd yn ganiataol i fod yn y rhanbarth o dri mis o garchar (cf. Færselsloven gyda sylwadau, tud.) Yn ymarferol, mae’r atafaelu cerbydau yn bennaf mewn cysylltiad â gyrru tra’n gwahardd yn ogystal ag ailadrodd achosion o yrru o dan ddylanwad. Mae’n dim ond y cerbyd a ddefnyddir mewn cysylltiad â gyrru heb drwydded, y gellir eu hatafaelu. Os bydd y gyrrwr yn berchen ar y cerbydau eraill, gall y rhain hefyd yn cael eu hatafaelu yn achos yfed a gyrru, os yw’n cael ei ystyried bod dro ar ôl tro yfed a gyrru yn debygol. Er bod y cwmni yswiriant ddechrau talu yn disodli’r niwed, mae’n rhaid i chi dalu’r difrod i eiddo a niwed personol. Fe’i gelwir hefyd yn troi. Paragraff. Cytundeb rhwng y cwmni yswiriant ac yswirio bod y cwmni yr hawl ddigolledu yn erbyn y ar ôl adran yn gyfrifol am y difrod, pan fydd y gronfa wrth gefn yn cael ei ennyn gan y person sy’n gyfrifol, drwy esgeulustod, yn unig wedi effaith, os bydd y wrth gefn wedi cael ei achosi gan esgeulustod, gellir eu disgrifio fel gros byrbwylltra