Yn hawdd, yn ddiogel ac yn rhad ac am ddim aelodaeth cenedlaetholYr eglwys yn eu derbyn yn flynyddol wyth biliwn gan y wladwriaeth a’i aelodau. Os ydych yn un ohonynt — ac yn dymuno bod yn y dylai arian gael ei ddefnyddio mewn ffordd wahanol — gallwch ei lawrlwytho yma. Y cyfartaledd dane yn talu. coronau yn y dreth eglwys, yn y cwrs bywyd. Drwy ymuno â chi allan, byddwch yn gallu cael elw i gefnogi sefydliadau a phobl y byddwch mewn gwirionedd yn awyddus i gefnogi. Anffyddiol Cwmni yn awyddus cyfanswm gwahanu eglwys a’r wladwriaeth yn Denmarc. Y nod rydym yn gweithio drwy pwysau gwleidyddol a dadl cyhoeddus — yn ogystal ag yn y ffordd hon: Gan helpu pobl i optio allan o’r cenedlaethol eglwys. *Ac os ydych yn iawn yn awr yn meddwl:»rhaid i mi hefyd wedi llofnodi i mi yn rhoddwr gwaed corps.». Mae’n plwyf eglwysig neu faterion, a fydd yn cadw eu cronfa ddata yn gyfredol i udmeldelsesanmodning yn cael ei anfon at y cyfeiriad cywir. Fodd bynnag, byddwch yn dal i gael yr hawl i:- i gael yn yr eglwysi- yn cael eich geni plant ac yn enwi, a gofrestrwyd yn y kirkebogen. Yn dibynnu ar ble yn y wlad rydych yn byw, mae’n mewn gwirionedd dyletswydd, ni waeth a ydych chi eich hun yn aelod ai peidio ac ni waeth a yw’r plentyn y dylai gael eu bedyddio neu beidio. Kirkekontoret yn rhoi gwybod i’r swyddfa gofrestru, lle mae materion yn y personnummerbeviset. — i gael eich plentyn bedyddio (ac felly yn adroddwyd yn y genedlaethol eglwys). Yr offeiriaid, fodd bynnag, yn gwadu, os ydynt yn asesu rhieni ffydd i fod yn ddigon cryf. Yn y bedydd yn cymryd yn ganiataol y rhieni eu hunain, sef, i ddwyn y plant i fyny yn y ffydd gristnogol. Mae yna hyd at yr offeiriad cydwybod eu hunain, a oedd yn dod o hyd iddynt yn ddigon priodol at y plentyn y gall gael ei fedyddio. — i gael y farwolaeth cofrestredig yn kirkebogen. Mae’n mewn gwirionedd dyletswydd, ni waeth p’un ai ydych yn aelod neu beidio, ac yn waeth p’un a oedd yr ymadawedig yn aelod neu beidio. Kirkekontoret yn rhoi gwybod i’r swyddfa gofrestru. — i chwilio am wybodaeth yn kirkebogen ar ei ben ei hun. Dim ots beth rydych yn angen eich goroeswyr yn defnyddio trefnydd angladdau, ar gyfer y rhan fwyaf o yr pethau ymarferol mewn cysylltiad â yr angladd. Y pris o fedd fel arfer yn uwch ar gyfer rhai nad ydynt yn aelodau. Mae’n dibynnu ar y ward lleol cyngor. Os oes amheuaeth am hunaniaeth y person sydd am optio allan, y kirkebogsførende ficer kordegnen yn rhwymedigaeth gyffredinol i sicrhau bod yr hunaniaeth unigolyn. Mae hyn yn berthnasol yn yr hysbysiad ysgrifenedig (trwy lythyr neu drwy e-bost), yn erbyn y tynnu’n ôl mewn cysylltiad â’r ymddangosiad personol. Kirkekontoret yn gallu sicrhau bod y tynnu’n ôl yn dod oddi wrth y person sy’n ei fod yn ymwneud, er enghraifft, trwy anfon llythyr at y person cofrestredig, cyfeiriad, lle y mae’n gofyn y cwestiwn a oedd, gan adnewyddu cais i gadarnhau bod y tynnu’n ôl dod oddi wrth y person ei hun. §. Aelod o eglwys y gall sicrhau bod ei aelodaeth cenedlaethol eglwys i ben drwy hysbysiad ysgrifenedig at y kirkebogsførende ficer yn y plwyf lle y mae’r aelod yn hanu o gymru, cf.

Paragraff. Mae aelod sy’n byw dramor, bydd yr hysbysiad o dynnu’n ôl yn cael ei anfon at y offeiriad y plwyf mewn plwyf yma yn y wlad, lle yr aelod diwethaf wedi preswylio.

Paragraff

Adolygiad ar ôl y paragraff cyntaf. un a dau yn rhaid i fod ynghlwm wrth y geni ac tystysgrif geni, neu wybodaeth am ble a phryd y bydd yr aelod yn cael ei eni ac yn bedyddio. Tystysgrif o dynnu’n ôl yn cael ei anfon at y tynnu aelod. Yr eglwys weinyddiaeth wedi datgan bod underskriftskrav mewn perthynas ag ymddiswyddiad cenedlaethol eglwys, ac yn tynnu felly mewn egwyddor hefyd yn cael ei wneud fesul. e-bost, os ydynt yn sylwi bod gwybodaeth yn cael ei restru. Y Cpr-nifer yn cael digon o wybodaeth am ble a pan fydd aelod yn cael ei eni ac yn bedyddio. Os oes rhaid i chi gyfeirio at yr adran hon, neu eisiau ei darllen, gallwch ddod o hyd y cyfan cyhoeddi yma