Yn terfynu — yn Cael handlen ar yr holl reolau a hawliau mewn achos o terfynu KrifaEin gronfa yswiriant diweithdra ac undeb llafur ar gyfer gweithwyr, rheolwyr, a’r hunan-gyflogedig. Dewiswch y blwch a fagforeningspakke sy’n addas i chi y gorau. Cyngor i’r rhai ohonoch sydd yn hunan-gyflogedig neu llawrydd. Help ar gael iddo i weithredu busnes a’i rannu mewn amrywiaeth o fudd-daliadau a’r cyfraddau disgownt. Gallwch gael eich terfynu, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Dywedoch chi ar lafar, yn dechrau ar y cyfnod rhybudd oddi wrth y diwrnod. Rydym yn argymell eich bod yn gofyn i cael y terfynu yn ysgrifenedig, fel eich bod yn osgoi unrhyw gamddealltwriaeth. A ydych yn swyddog, byddwch bob amser yn cael y gofynion o hysbysiad ysgrifenedig o derfynu. Mae’n rhaid i’ch cyflogwr yn nodi ar y cyfnod rhybudd yn eich cytundeb cyflogaeth. Yma mae’n yw, pa mor hir y cyfnod o rybudd sy’n berthnasol i chi, neu y mae’n rhaid eu cyfeirio at y cyfnod o rybudd mewn bargeinio ar y cyd cytundeb neu funktionærloven. Beth yw eich cyflogwr y cyfnod rhybudd i ben i chi, yn dibynnu ar ba mor hir yr ydych wedi bod yn gyflogedig. Dyma trosolwg o weithwyr cyflogedig cyffredinol cyfnodau rhybudd oddi wrth y cyflogwr: a ydych Yn gyflogedig ar y gwasanaeth prawf, y mae’n ymddangos yn eich cytundeb, y cyfnod rhybudd sydd gennych. Fel arfer rydych wedi pedwar diwrnod ar ddeg o rybudd, ond os na chytunwyd fel arall, efallai y byddwch yn gorffen gyda un diwrnod o rybudd. Mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol os nad yw’ch contract yn dweud eich bod yn gallu cael ei derfynu cyfnod byrrach o rybudd ar ôl o ddiwrnodau salwch, mae’n golygu bod yr hysbysiad yn cael ei gwtogi i un mis i ddiwedd mis. Mae’n concrid asesu a terfynu mewn trefn. Mae llawer o wahanol ddeddfau, rheoliadau a rheolau, sy’n penderfynu a ddylid terfynu yn rhesymol. Yn y terfynu yn rhesymol, y gallai olygu bod rhaid i’ch cyflogwr dalu iawndal i chi. Yn arbennig i chi, diogelu, wrth i chi yn dod i ben, efallai y bydd yn golygu bod rhaid i’ch cyflogwr yn talu lwfans i wedi terfynu chi. Gallwch gael eu diogelu os byddwch yn dod i ben oherwydd: mae gennych ddyletswydd i fod yn ffyddlon i’ch cyflogwr yn ystod y cyfnod rhybudd. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi eu bodloni i weithio fel arferol, oni chytunir fel arall. Efallai y byddwch hefyd yn nid yw hyd yn oed yn dechrau neu yn dechrau i weithio mewn cystadlu busnes, cyn belled ag y byddwch yn dal i fod yn gyflogedig. A ydych yn dweud, rydym yn cynnig i chi hyfforddi ar chwilio am swydd ac yn eich mulighede o addysg. Gallwch gael ymgynghoriad rhad ac am ddim gydag un o’n ymgynghorwyr cyflogaeth lle, sy’n edrych yn union eich sefyllfa chi, ac yn eich helpu i barhau bywyd gweithgar ar y farchnad lafur. Fel Krifa yn Ogystal aelod, byddwch yn cael y cyfle i gael anghyfyngedig karrieresamtaler a swyddi cyngor. Yn dibynnu ar eich anghenion, byddwch yn cael dolenni i offer ar y we ac ar y cwrs ar-lein a all eich helpu i symud ymlaen i chwilio am eich swydd nesaf. Mae llawer o’n aelodau pan nad ydynt i fod ar gael neu ar gael mewn llai o amser ar ûl y sgwrs gyda ein oriented swydd ymgynghorwyr. Y cyfan naw allan o bob deg yn ‘fodlon iawn’ neu’n ‘fodlon’ â’r sgwrs. Bydd yn cael ei ryddhau yn y terfynu, mae’n golygu na fyddwch yn cyfarfod ar y gwaith yn ystod eich cyfnod rhybudd. Dylech bob amser wneud yn siwr i gael eich fritstilling ar y sgript, felly nid oes amheuaeth eich bod yn cael eu heithrio o’r cyfarfod yn y gwaith. Mae fritstilling hefyd yn sylwi ar y sefydliad o wyliau i’r graddau y bo modd. Pa mor hir yr ydych yn cael eu rhyddhau yn pennu faint o wyliau y mae angen i chi gadw. Mae’r rheolau ynghylch gwyliau mewn fritstillingsperiode yn medru bod yn gymhleth.

Yn wahanol i fritstilling yn cael ei atal dros dro neu ei eithrio o’r gwasanaeth yn arwydd eich bod chi, nes bydd hysbysiad pellach ddylai gwrdd yn y gwaith. Yn ystod y cyfnod rhybudd gall yn ystod y gwyliau a dyddiau ychwanegol i ffwrdd gyda thâl a gymerwyd yn y ffordd arferol. Fodd bynnag, nid oes unrhyw orfodaeth arnoch i gadw eich hysbysiad o brif wyliau yn y cyfnod rhybudd os bydd cyfnod rhybudd o dri mis neu lai. Mae hyn yn berthnasol waeth beth yr ydych chi a’ch cyflogwr wedi cytuno ar y gwyliau, cyn i chi yn cael y hysbysiad terfynu. Fodd bynnag, yn eich contract, bod y cyffredinol varslingsregler mewn cysylltiad â gwyliau wedi newid. Ydych chi wedi cael gwyliau talu, bydd eich cyflogwr yn talu eich cyflog gwyliau i Feriekonto. yn. mis ar ôl eich terfynu gwasanaeth. Efallai y bydd yna reolau eraill, os yw eich cyflogwr yn feriekortordning drwy gymdeithas cyflogwyr. Ydych chi’n cael eich talu, rhaid i chi fod yn ymwybodol o hyn a delir yn chwarterol i Feriekonto, neu i feriekortordning. Allwch chi ddim yn gweld y gwyliau yn ei dalu, rhaid i chi fod yn ddinesydd da, efallai y byddwch yn y lle cyntaf, gysylltu â’ch cyflogwr er mwyn i glywed beth yw’r rheswm dros y diffyg taliad. Bydd neu y gall eich cyflogwr yn talu eich tâl gwyliau, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni ar unwaith. Mewn rhai cytundebau ac yn funktionærloven yn cytuno bod gan weithwyr yr hawl i gael taliad diswyddo ar ôl hirach cyflogaeth.

Cysylltwch â ni am gyngor pellach

Hyd yn oed er eich cyflogaeth ffurfiol wedi dod i ben, pan fydd y cyfnod rhybudd yn dod i ben, a oes beth bynnag i nifer o amodau, mae angen i chi fod yn ymwybodol o. Os ydych yn cael eu gorchuddio gan ansættelsesklausul, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r rheolau yn y maes ac mae’n eich hawl i iawndal. Gallwch ddarllen mwy am y rheolau ar gyfer cymalau yma. Gallwch hefyd ddarllen am y rheolau y Gyfraith ar cyfrinachau masnach, sydd yn berthnasol waeth a ydych wedi cytuno ar gymal neu beidio. Ydych chi allan o waith am opsigelsesperiodens dod i ben, gallwch ddarllen mwy am sut i gofrestru yn ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau diweithdra. Crynodeb diswyddo yn uniongyrchol terfynu eich cyflogaeth. Rydych yn cael eu tanio ar unwaith a heb ystyried eich cyfnod rhybudd. Efallai y bydd eich cyflogwr ddiarddel chi, os ydych yn gwbl yn torri y cytundeb cyflogaeth. Mae’n efallai y bydd gan achosion o drais, dwyn, dim-sioe, y gros anffyddlondeb neu groes difrifol o eich cyfrifoldebau. Gall hefyd fod o ganlyniad i amodau eraill, a ydych eisoes wedi cael eu rhybuddio, yn gallu arwain at ddiarddel, os bydd yn ailadrodd ei hun. Fe fyddwch ond yn cael ei dalu i fyny i bortvisningsdatoen. Mewn rhai achosion, bydd eich cyflogwr yn dal eich cyflog diwethaf yn y digwyddiad o gael cyfeirio cais am iawndal yn eich erbyn. Yn y diarddel na ellir ei gyfiawnhau, gallwn eich helpu i gael iawndal am y cyflogau y dylech fod wedi cael cyfnod o rybudd ac o bosib, iawndal am ddiswyddiad annheg. Ydych chi bob amser yn cael yr hawl i ddweud eich swydd i fyny gyda’r hysbysiad bod yn gymwys yn eich contract. Mae hefyd yn berthnasol hyd yn oed os ydych yn cael eu dweud i fyny a yw mewn cyfnod o rybudd. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol, fodd bynnag, bod os byddwch yn gorffen eich gwaith, ac hoffech wneud cais am lwfansau cynhaliaeth, pan fydd y cyfnod rhybudd wedi dod i ben, yna bydd fel man cychwyn i roi cwarantin cyn i chi cael eich talu. Cyn i chi ddweud eich swydd i fyny rydym yn argymell eich bod yn cymryd gafael ni yn gyntaf. Yn ogystal, gall fod yn syniad da i chi archebu karrieresamtale ar Krifa, oherwydd: gallwch hefyd, fel aelod o’r Krifa Mwy, archebu arbejdslystsamtale, lle byddwch yn cydweithredu â ni i gael gwybod beth sy’n rhoi lwc dda i chi, a beth sydd angen i chi ganolbwyntio ar yn eich næster swydd, felly nid oedd yn gorffen gyda terfynu unwaith eto. Rydym bob amser yn argymell eich bod yn gwneud dynnu’n ôl yn ysgrifenedig yn ddyblyg. Ydych yn gofyn i’ch cyflogwr i lofnodi’r cydnabod gyda llofnod a’r dyddiad. Y copi, bydd eich cyflogwr wedi cytuno y byddwch yn ei gadw. Yr ail gopi gall eich cyflogwr gadw. Yn y modd hwn byddwch yn cael ddogfennau yr ydych wedi cael y cyfnod cywir o rybudd, a bod eich cyflogwr wedi derbyn yr hysbysiad terfynu ar amser. Mae’n ddyletswydd ar eich cyflogwr i ysgrifennu eich cyfnod rhybudd yn eich cytundeb cyflogaeth. Fel arall, rhaid eu cyfeirio at y cyfnod o rybudd mewn bargeinio ar y cyd cytundeb neu Funktionærloven. Os ydych mewn amheuaeth am eich hysbysiad, os gwelwch yn dda yn teimlo’n rhydd i gysylltu â ni. Yn eich y cyfnod rhybudd bydd gennych ddyletswydd i barhau i fod yn ffyddlon at eich cyflogwr, a rhaid i chi, wrth gwrs, yn cyfarfod yn y gwaith fel arfer.

Diolch yn fawr am eich adborth

Rydym yn gweithio’n gyson i wneud krifa yn well, ac rydym yn hapus eich bod yn cymryd yr amser i ateb i ni. Gallwch chi bob amser yn cymryd mantais o ein swyddogaeth chwilio yma ar y wefan. Os ydych am i ni gysylltu â chi, ysgrifennwch atom yma. LinkedIn yn gyfle unigryw i gael cysylltiadau yn y byd busnes. Gweler yma sut i ddechrau ac yn denu eich sylw. Ydych chi ar yr helfa am swydd newydd. Ddarllen yma ac yn dod o hyd allan sut y gallwch chi wella eich sgiliau Os ydych wedi derbyn hysbysiad o terfynu, gall fod yn anodd i gael trosolwg o sut i ddechrau gyda chwilio am swyddi. Rydym yn rhoi arweiniad i chi o ran sut y byddwch yn cymryd y cam cyntaf tuag at lwyddiannus chwilio am swydd a fydd yn tir yn eich swydd newydd