Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Yn Y Cwmni Cyfreithiol O Rhaffau Bastholm


Yn ei dros gant o advokatvagter yn darparu cyfreithwyr ca

Fel cyfreithiwr, rwyf yn ymgynghorydd cymwys sydd ond yn delio fy buddiannau cleientYr wyf yn ymgynghorydd annibynnol y gallwch chwilio am pan fyddwch yn gennych gwestiynau am hawliau, dyletswyddau a chyfrifoldebau mewn achosion cymhleth. Ym mhob achos, mae'n angenrheidiol i gael trosolwg yn gorchymyn fy mod yn gallu cynnig y cyngor gorau posibl.

Mae'n ei gwneud yn ofynnol uchel rhywfaint o empathi i chi fel cleient, y ddau ar y lefel broffesiynol, ac ar y lefel ddynol.

Mae fy cwmni wedi mynd heibio ers ac, yn gyffredinol, ymarfer cyfreithiol gyda phwyslais ar gyflym ac yn gywir cyngor a gwaith achos, yn dda ar gyfer busnes fel ar gyfer preifat. Yswiriant atebolrwydd ac yn y warant yn cael ei warantu gan Tryg Yswiriant, Klausdalsbrovej, Ballerup, denmarc gan y daneg Cymdeithas y bar rheolau. Mae'r yswiriant atebolrwydd yn cynnwys yr holl ymarfer cyfreithiol, waeth ble bydd y gweithgaredd yn cael ei wneud. Y cwmni gyfraith Rhaffau Bastholm nid yw'n defnyddio aftaleklausuler dewis o gyfraith a neu awdurdodaeth, oni bai bod hyn yn cael ei gytuno gyda'r cleient.

Rwyf wedi cael eich penodi fel atwrnai gan y weinyddiaeth Gyfiawnder yn Denmarc.

Yr wyf yn dilyn y rheolau a'r cod rheolau trefniadaeth llywodraethu cyfreithwyr. Cleient arian wedi'i adneuo mewn cyfrif cleient yn Spar Nord Banc S.

Nid yw'n ysgrifennu unrhyw beth i lawr neu wneud achos

y Balans ar y cleient cyfrifon yn amodol ar y nenfwd o EUR. Mae'n cael ei gyfrifo ar gyfer pob sefydliad ariannol fesul. cwsmeriaid ac yn cynnwys y cwsmer adneuon yn eu cyfrifon eu hunain, ar wahân cyfrif cleient ac yn y samleklientkonti. Advokatvagten neu gymorth cyfreithiol gan ei fod yn cael ei alw i mewn rhai dinasoedd - orau yn cael ei ddisgrifio fel cyfreithiol ystafell argyfwng, lle mae darpariaeth lafar cyfreithiol cymorth cyntaf. bob wythnos, am ddim cyngor llafar i ddinasyddion, sy'n darparu ar. Os ydych yn mynd i Advokatvagten gyda eich problem, gallwch fod yn gwbl ddienw. Byddwch yn cael dim ond cyflym cyfreithiol yn adolygu eich sefyllfa. Dros yr o bobl yn troi i fyny pob blwyddyn yn Advokatvagten. Mae'r rhan fwyaf o'r cwestiynau am ysgariad, mae plentyn yn y ddalfa, eiddo tiriog, rhentu tai, etifeddiaeth, ac iawndal. Ond nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn y problemau cyfreithiol, gallwch ofyn Advokatvagten am gyngor ar.