Yn Y Cwmni Cyfreithiol O Rhaffau BastholmFel cyfreithiwr, rwyf yn ymgynghorydd cymwys sydd ond yn delio fy buddiannau cleient. Yr wyf yn ymgynghorydd annibynnol y gallwch chwilio am pan fyddwch yn gennych gwestiynau am hawliau, dyletswyddau a chyfrifoldebau mewn achosion cymhleth. Ym mhob achos, mae’n angenrheidiol i gael trosolwg yn gorchymyn fy mod yn gallu cynnig y cyngor gorau posibl. Mae’n ei gwneud yn ofynnol uchel rhywfaint o empathi i chi fel cleient, y ddau ar y lefel broffesiynol, ac ar y lefel ddynol. Mae fy cwmni wedi mynd heibio ers ac, yn gyffredinol, ymarfer cyfreithiol gyda phwyslais ar gyflym ac yn gywir cyngor a gwaith achos, yn dda ar gyfer busnes fel ar gyfer preifat. Yswiriant atebolrwydd ac yn y warant yn cael ei warantu gan Tryg Yswiriant, Klausdalsbrovej, Ballerup, denmarc gan y daneg Cymdeithas y bar rheolau. Mae’r yswiriant atebolrwydd yn cynnwys yr holl ymarfer cyfreithiol, waeth ble bydd y gweithgaredd yn cael ei wneud. Y cwmni gyfraith Rhaffau Bastholm nid yw’n defnyddio aftaleklausuler dewis o gyfraith a neu awdurdodaeth, oni bai bod hyn yn cael ei gytuno gyda’r cleient. Rwyf wedi cael eich penodi fel atwrnai gan y weinyddiaeth Gyfiawnder yn Denmarc. Yr wyf yn dilyn y rheolau a’r cod rheolau trefniadaeth llywodraethu cyfreithwyr. Cleient arian wedi’i adneuo mewn cyfrif cleient yn Spar Nord Banc S. y Balans ar y cleient cyfrifon yn amodol ar y nenfwd o EUR.

Mae’n cael ei gyfrifo ar gyfer pob sefydliad ariannol fesul. cwsmeriaid ac yn cynnwys y cwsmer adneuon yn eu cyfrifon eu hunain, ar wahân cyfrif cleient ac yn y samleklientkonti. Advokatvagten neu gymorth cyfreithiol gan ei fod yn cael ei alw i mewn rhai dinasoedd — orau yn cael ei ddisgrifio fel cyfreithiol ystafell argyfwng, lle mae darpariaeth lafar cyfreithiol cymorth cyntaf. Yn ei dros gant o advokatvagter yn darparu cyfreithwyr ca. bob wythnos, am ddim cyngor llafar i ddinasyddion, sy’n darparu ar. Os ydych yn mynd i Advokatvagten gyda eich problem, gallwch fod yn gwbl ddienw. Nid yw’n ysgrifennu unrhyw beth i lawr neu wneud achos. Byddwch yn cael dim ond cyflym cyfreithiol yn adolygu eich sefyllfa.

Dros yr

o bobl yn troi i fyny pob blwyddyn yn Advokatvagten. Mae’r rhan fwyaf o’r cwestiynau am ysgariad, mae plentyn yn y ddalfa, eiddo tiriog, rhentu tai, etifeddiaeth, ac iawndal. Ond nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn y problemau cyfreithiol, gallwch ofyn Advokatvagten am gyngor ar