Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Yn y daneg Katteregister - Ar y gofrestr


Y gymdeithas cadeirydd yw cyfarwyddwr yn Dyrefondet cand

Roedd y gymdeithas yn y daneg Katteregister yn gymdeithas annibynnol a sefydlwyd gan Y daneg siambr y milfeddygon, yn DOSO (Dyreværnsorganisationernes Undeb y cydffederasiwn), y Diogelwch o Anifeiliaid, Dyrefondet, Felis Danica, ac mae'r Gath yn Gwarchod

Y nod yw creu ledled y wlad katteregister a sicrhau bod y wlad cathod y gellir eu cofrestru yn effeithlon ac yn broffesiynol yn uniongyrchol trwy y wlad milfeddygon.

Michael Haslund, is-fagdyrlæge Lars Bloch, Moscow milfeddygol yr ysbyty. Mae'n rhywbeth y byddwch yn ei wneud yn wirfoddol, oherwydd rydych yn sefyll gan ei perchnogaeth ac yn ei gyfrifoldeb i y anifeiliaid. cathod trwy y blynyddoedd wedi cael eu cofrestru yn wirfoddol yn y gofrestr. A chofrestru yn cael yr unig ddewis go iawn nid yw i gael ei gath yn ôl, neu gael gwybod beth sydd wedi digwydd iddo, pan fydd y gath wedi diflannu. Nid oes sicrwydd, ond yn y cyffredin, yn dosturiol ac anifeiliaid-gyfeillgar rhwydwaith, lle mae rhywun yn dod o hyd i gath, ac yn gwneud rhywfaint o ymdrech i helpu drwy gofrestru, mae pob dydd yn dod â cathod coll yn ôl at eu perchnogion. Daneg Katteregister gweithio i gael deddfwriaeth yn ei lle sy'n sicrhau bod y cathod drwy gofrestru, yn y cyfamser, rydym yn sicrhau bod y rhan fwyaf o gyfrifol gall perchnogion cath, cathod yn wirfoddol. Mae'r gofrestr yn cofnodi'r holl clust - neu sglodion y cathod. Gallwch ymchwilio i a yw eich cath eisoes wedi cofrestru drwy eu bod yn edrych i fyny o dan yr eitem ddewislen 'chwilio'.

Yn Nenmarc, nid oes gofyniad statudol i gofrestru cathod

Os nad ydych yn dod o hyd i'ch cath wybodaeth ar y chwilio, byddwch yn gallu troi i y milfeddyg a chael y gath cofrestredig - mae'n costio dkk. Yn ychwanegol at y cofrestru, byddwch yn derbyn registreringsbrev a 'Gath Ffolder', a gallwch yn casglu nifer o bapurau pwysig. Unwaith y bydd eich cath yn cael ei gofrestru, mae'n nid yn unig wedi'i sicrhau, ond yn rhannau helaeth o Ewrop drwy'r Europetnet, chwilio porth sy'n ei gwneud yn hawdd i aduno perchnogion gyda'u ar anifeiliaid anwes ar goll yn Ewrop.

Gweld pa wledydd yma.

Rydym yn defnyddio unrhyw fath o olrhain.