Yn y deyrnas Denmarc llysgenadaethau, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) y Deyrnas Denmarc wedi llysgenadaethau tramor, gan gynnwys dau ambassadekontorer. Y mwyaf llysgenadaethau yn Washington DC a Berlin. Daneg llysgenadaethau prif dasgau yw i gario allan bolisi tramor a diddordebau economaidd y Deyrnas Denmarc, rheolwr datblygu cymorth, help i trallod Danish gwladolion tramor, ac i ddosbarthu gwybodaeth o Denmarc, yr Ynys las, Faroe a denmarc, greenlandic a ffaroes diwylliant. Y llysgenadaethau hyrwyddo daneg gwleidyddol a buddiannau economaidd drwy ddadansoddi ac asesu opholdslandenes yn y cartref a pholisi tramor amodau. Daneg gwneud penderfyniadau yn defnyddio’r rhain dadansoddiadau ac asesiadau, pan fydd yn gwneud penderfyniadau o bwys ar gyfer y Deyrnas Denmarc a gwlad breswyl. Y llysgenadaethau baratoi dadansoddiadau ar sail gwybodaeth drylwyr o’r opholdslandets amodau. Mae gwybodaeth bod y llysgenadaethau ymhlith pethau eraill, trwy gyfrinachol cysylltiadau, y wlad gwleidyddion ac awdurdodau. Beth allai fod yn berthnasol ar gyfer y llysgenadaethau i ddadansoddi ac yn dibynnu ar, er enghraifft, yn yr UE-wlad neu wlad sy’n datblygu. Yn y gwledydd yr UE ddilyn, agweddau tuag at yr UE-yn cydweithredu yn agos iawn. Gall fod yn benodol pwnc, lle KongerigetDanmark wedi diddordebau arbennig mewn sicrhau canlyniad penodol yn ystod y trafodaethau. Neu gall fod yn opholdslandets hagwedd tuag at y datblygiad yn y dyfodol o cydweithredu UE. Mewn gwledydd eraill, mae’r dadansoddiadau ac asesiadau yn cwmpasu, er enghraifft, y sefyllfa diogelwch, a oes perygl o derfysgaeth, ac yn y wlad yn parchu hawliau dynol a democratiaeth. Mae dadansoddiadau hefyd yn cynnwys tlodi ac posibl flygtningesituation. Yn olaf, bydd y barnwr llysgenadaethau cyfleoedd ar gyfer masnach gydweithio. Er mwyn hyrwyddo daneg buddiannau yn ceisio cyrraedd hefyd yn dylanwadu ar farn yn y wlad yn byw, pan fydd yr awdurdodau y wlad i gymryd penderfyniadau gwleidyddol sydd o ddiddordeb i y mae Teyrnas Denmarc. Drwy gysylltu i’r opholdslandets gwleidyddion, swyddogion llywodraeth, sefydliadau a’r cyfryngau, gall y llysgenadaethau yn effeithio ar opholdslandets sefyllfa i bwnc yn er enghraifft, yr UE neu y CENHEDLOEDD unedig. Maent yn sicrhau bod rhaglenni unigol a prosiectau yn cael eu gweithredu fel y bwriadwyd, ac yn y llysgenadaethau rheoli gan lunio adroddiadau ar y gwaith, paratoi datganiadau ariannol a wnaed archwilio allanol y defnydd o arian. Mae teyrnas Denmarc yn peri amodau penodol ar gyfer y cymorth. Denmarc, er enghraifft, yn ei gwneud yn ofynnol llywodraethu da yn y gwledydd derbynnydd. Mewn geiriau eraill, bod y llywodraeth yn arwain y wlad mewn ffordd dderbyniol. Mae’r lysgenadaethau yn y Deyrnas Denmarc estynedig fraich yn y gwaith i gefnogi gwledydd derbynnydd ymdrechion i wneud diwygiadau mewn meysydd fel addysg ac iechyd ac i gryfhau rôl busnes mewn datblygu economaidd. I frwydro yn erbyn tlodi, datrys problemau amgylcheddol, cynorthwyo ffoaduriaid yn eu cyffiniau ac i hyrwyddo democratiaeth a pharchu hawliau dynol hefyd wedi uchel daneg blaenoriaeth. Y llysgenadaethau mewn deialog cyson gyda opholdslandenes awdurdodau i ddarparu cymorth datblygu effeithiolrwydd. Ambassadernes dyddiol cydweithrediad â’r awdurdodau lleol i sicrhau bod cymorth datblygu yn teimlo yn y derbynnydd gwledydd eu hunain polisi a rheolaeth, lle y mae mewn gwirionedd ddefnyddio Mae’n cael ei wneud gan cynghori a chydweithio gyda daneg cwmnïau er mwyn gwerthu daneg nwyddau dramor ac yn y sefydliad daneg cwmnïau tramor. Y sylwadau fydd, ymhlith pethau eraill, y farchnad a konkurrenceoplysninger ac yn edrych ar y cyfleoedd yn y farchnad yn y wlad. Y llysgenadaethau yn trefnu ymweliad rhaglenni ar gyfer daneg cwmnïau, fel ar gyfer fy hun yn awyddus i edrych ar y farchnad leol. Yn ogystal, hyrwyddo y llysgenadaethau o Denmarc i fuddsoddwyr tramor i gael cwmnïau tramor i fuddsoddi yn y Deyrnas Denmarc. Y llysgenadaethau adeiladu rhwydweithiau rhwng denmarc a masnach dramor, a grwpiau diddordeb. Yn olaf, yn rhan bwysig o’r eksportarbejdet i ddod o hyd i feysydd busnes newydd ac i gychwyn prosiectau a all arwain at gyfleoedd busnes. Pwysig ac yn rhan fawr o’r gwaith ar gyfer llysgenhadaeth i brosesu ceisiadau fisa a cheisiadau ar gyfer trwyddedau preswyl o wladolion tramor.

bum cant o fisa ceisiadau a. ceisiadau ar gyfer trwyddedau preswyl. Y llysgenadaethau yn helpu y ofidus daneg cenedlaethol mewn dramor.

Daneg gall teithwyr f

ex. fod yn agored i lladrad, lladrad, colli dogfennau, damweiniau, salwch, naturiol trychinebau, aflonyddwch sifil, neu farwolaethau. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod tua i o bobl.

Y cymorth y gellir ei f

ex. yn cynnwys yn y ymweliad yn y carchar, y trosglwyddo o arian neu cysylltwch â’r awdurdodau a chyfreithwyr. Daneg llysgenadaethau gennym rôl arbennig i’w gyfrannu at y weinyddiaeth materion tramor cyngor teithio gyda gwybodaeth am y risg o ganlyniad i ryfel, terfysgaeth, aflonyddwch sifil, trychinebau naturiol, ac ati. Y llysgenadaethau lledaenu ymwybyddiaeth o y Deyrnas Denmarc a crone, greenlandic a ffaroes diwylliant gan: y Llysgenadaethau yn gyfrifol am drefnu ymweliad o aelodau o’r teulu brenhinol denmarc, daneg, greenlandic a ffaroes gweinidogion, folketingsudvalg a gwleidyddion eraill, sefydliadau a newyddiadurwyr. Yn, y gyllideb a ddyrannwyd arian ar gyfer y sefydliad newydd llysgenadaethau o ganlyniad i un y Weinyddiaeth materion tramor cynnal y dadansoddiad o ganlyniadau globaleiddio ar gyfer yr eeas. Y newydd llysgenadaethau yn cynnwys y gwledydd canlynol: yr Ariannin (Buenos Aires, ailagor), Awstralia (Canberra, ailagor), Jordan (Aman), Lebanon (Beirut, uwchraddio o y llysgenhadaeth swyddfa), Morocco (Rabat, yn ail-agor), yn ogystal â llysgenhadaeth yn Ffrainc (Doha). Mae hyn yn daneg llysgenadaethau tramor. Denmarc wedi llysgenadaethau tramor, a diplomyddol rhwydwaith mewn nifer o wledydd y gorllewin yn adlewyrchu modern strategaeth i wneud y gorau o effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a pherthnasedd